Poradenství NZÚ Light v Pobeskydí I

- pomáháme s administrací NZÚ Light

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Národního programu Životního prostředí provozní dotace ve výši 0,4 mil. Kč na projekt Poradenství NZÚ Light v Pobeskydí I (reg. č. 5230100617), který je realizován od prosince 2022 do ledna 2024. Cílem projektu je vytvořit personální a administrativní kapacity pro administraci NZÚ light v území MAS Pobeskydí a blízkých obcích a prostřednictvím tohoto programu snižovat energetickou náročnost v RD nízkopříjmových domácnosti.