Harmonogram výzev

V nejbližších měsících připravujeme výzvu v Programu rozvoje venkova 2014-2020 a nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
  • OBČANSKÁ VYBAVENOST (vyhlášení podzim 2023)
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021-2027
  • DOPRAVA (alokace 13,5 mil. Kč, vyhlášení 10/2023)
  • VZDĚLÁVÁNÍ (alokace 10,1 mil. Kč, vyhlášení 10/2023)
  • HASIČI (alokace 10,1 mil. Kč, vyhlášení 10/2023)
  • CESTOVNÍ RUCH (alokace 10,1 mil. Kč, vyhlášení 10/2013)
  • KULTURA (alokace 3,3 mil. Kč, vyhlášení 10/2023)
  • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (alokace 15,5 mil. Kč, vyhlášení 12/2023)
  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY (alokace 4,7 mil. Kč, vyhlášení 12/2023)

(bližší informace viz níže harmonogram IROP na rok 2023)