Žádost o dotaci 2. výzva PRV - číslo opatření

22 . 2 . 2018

V rámci 2. výzvy PRV je potřeba v žádosti o dotaci vyplnit opatření a podopatření strategie a podíl. V rámci výzvy MAS Pobeskydí se podopatření neuvádí a podíl je vždy 100%. Opatření jsou navázány na fiche následovně:

Fiche č. 1: Investice do zemědělství - 1.4.2

Fiche č. 2: Zemědělské produkty - 1.4.1

Fiche č. 3: Místní nezemědělská produkce - 1.4.3 (žadatel zemědělský subjekt), 1.3.2 (žadatel nezemědělský subjekt - zaměření projektu na cestovní ruch), 1.3.1 (žadatel nezemědělský subjekt - zaměření projektu jiné než cestovní ruch)

Fiche č. 4: Investice do lesnictví - 1.4.4