Udržitelná energetika: vize EU × realita v ČR

16 . 4 . 2021

Energetika v posledních letech prochází zásadní proměnou. Evropská unie si stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 tzv. klimatické neutrality (ekonomiky s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů) a energetická transformace je jedním z hlavních nástrojů, jak toho dosáhnout. Transformace spočívá především ve zvyšování energetické účinnosti a přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také v decentralizaci a demokratizaci energetiky. OZE dokáží vyrobit energii v místě či poblíž místa spotřeby, čímž umožňují obcím, občanům a malým až středním podnikatelům, aby se přímo nebo prostřednictvím energetických komunit zapojili do výroby udržitelné energie. Získají tím nižší cenu energií a posílí svou energetickou nezávislost. Rozjet projekt komunitní energetiky vyžaduje odhodlání komunity a určité know-how, proto jsme pro Vás připravili sérii článků s užitečnými informacemi a inspirativními příběhy z ČR i zahraničí.

Ilustrační foto (autorka Veronika Kalibanová)

Obnovitelné zdroje energie v ČR

Využívání OZE má i přes své nedostatky (ke kterým patří především závislost na počasí či finanční náročnost technologií pro akumulaci energie) řadu nesporných výhod: od snižování emisí skleníkových plynů, přes diverzifikaci dodávek energie a nezávislost na trzích s fosilními palivy, po stimulaci zaměstnanosti skrze vytváření nových „zelených" pracovních míst a zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti.

ČR však v oblasti OZE ani zdaleka nevyužívá svůj potenciál. Zatímco v evropském průměru dosahoval v roce 2019 podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie téměř 20 %, v ČR se hodnoty pohybovaly jen lehce nad 14 %. Mezi lety 2004–2013 se u nás sice více než zdvojnásobila kapacita OZE, když však v důsledku legislativních změn došlo v roce 2013 ke zrušení výkupních cen a téměř veškeré finanční podpory pro obnovitelnou energii, rozvoj odvětví se víceméně zastavil.

Největší potenciál v našich zeměpisných šířkách mají solární a větrné elektrárny. Zatímco počet malých střešních FVE díky nižší administrativní zátěži pozvolna roste a za rok 2020 vzrostl přibližně o 50 MW nového výkonu, nejnovější VTE byla nainstalována v roce 2019 a celkový výkon větrných elektráren zůstává na zhruba 340 MW, což představuje méně než 1 % spotřebované elektřiny.

S rozvojem OZE by měl pomoci Modernizační fond, v rámci kterého ČR v letech 2021–2030 získá zhruba 150–180 mld. Kč na projekty spojené s modernizací a ekologizací energetiky. Většina peněz bude určena právě na oblast OZE a modernizaci tepláren. Nutné je také zjednodušení povolovacího procesu a urychlení výstavby nových energetických zdrojů ve stavebním zákoně a dalších předpisech.

 

Více k tématu >>