Spolupracujeme s MAS Orava a předáváme zkušenosti se značkou

31 . 5 . 2022

Náš slovenský partner MAS Orava,o.z s naší spolupráci realizuje mikroprojekt REGIONÁLNA ZNAČKA – METÓDY A PROCESY JEJ ZAVÁDZANIA NA ÚMEZÍ ČR A SR, Kód malého projektu: SK/FMP/11b/09/009.

Cílem projektu je přenos zkušeností, příkladů z praxe, které by ozřejmovaly postup získání a zavádění regionální značky kvality. Ambicí realizátory je zapojit do realizace zástupce naší značku a značek vzniklých na Slovensku, regionálních podnikatelů, výrobců a producentů s vizí dlouhodobé spolupráce. Projekt bude realizován prostřednictvím aktivit:

  1. Informační seminář, kterého se zúčastní zástupci naší MAS (zj. koordinátorka značky Beskydy originální produkt) a další experty z oblasti zavádění a udržení regionálních značek že Slovenska. Výsledkem bude předání informací o procesu a pravidlech zavedení regionálních značek a přenos know-how,
  2. Exkurze do území regionální značky BESKYDY originální produkt, kterou koordinujeme. Exkurze povede po držitelích naši regionální značky,
  3. Jarmark regionálních značek, odprezentování domácích producentů, kteří se chtějí ucházet o regionální značku, našich zástupců a držitelů naší značky a dalších hostů že Slovenska, kteří již značku mají.

 Období realizace projektu: 04/2022 – 12/2022

 Projekt se realizuje s podporou Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG V-A SR-ČR, Fondu malých projektů.