Valná hromada MAS Pobeskydí

25 . 6 . 2014

Dne 24. 6. 2014 proběhla důležitá valná hromda MAS Pobeskydí. Tentokrát jsme se sešli v sálu obecního úřadu v Třanovicích.

Letošní již druhá valná hromada naší místní akční skupiny začala příjemnou povinností a to vyhlášením vítěze soutěže "Nejhezčí název projektu 10. výzvy MAS Pobeskydí". Cenu si přezvala starostka obce Krásná za název projektu "Co děti, mají si kde hrát". Hlavními body jednání bylo schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozpočtu. Valná hromada projednala důležité záležitost v souvislosti s připravovanou standardizaci MAS a to zejména změnu právní formy MAS. Milým bodem programu bylo přijetí 18 nových členů a to jak z řad spolků, škol, církví i organizací sociálních služeb.

Předání ceny nejhezčímu názvu projektu Jednání valné hromady Výstavka prací dětí

Doprovodným programem valné hromady byl výstavka prací dětí, které se zúčastnily soutěže "Moje vesnice/městečko za 10 let". Dále členové valné hromady mohli si prohlédnout prezentaci o činnosti a budoucnosti MAS před zasedáním. Po ukončení jednání byla připravena prezentace o průběžných výsledcích Integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí na příští programové období.