Kompetence  pro stabilnější rodinu

Jak se stát lepším rodičem

Jmenuji se Daniel a velmi rád vzpomínám na čas, který jsem společně s manželkou mohl prožít na Rodičovských skupinách Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Na kurz jsme se přihlásili společně s manželkou. Řekli jsme i dalším lidem z našeho okolí. Někteří se k nám přidali a myslím, že nikdy nelitovali. Chtěli jsme něco takového zažít a lépe pochopit sebe sama jako jednotlivce, ale také navzájem jako rodinu.

Přihlásili jsme se v období, které bylo plné práce a úkolů: dokončovali jsme stavbu rodinného domu, který jsme stavěli svépomocí, manželka nastupovala po mateřské do práce a potřebovala se svému zaměstnání věnovat na 100% a u mě v zaměstnání se také nedalo mluvit o lehkých časech.

Těch devíti setkání, které jsem tomuto kurzu věnoval, absolutně nelituji a rozhodnutí se zúčastnit považuji za velmi dobré. Šel bych do toho znovu a také bych to doporučil každému rodiči. Nebo raději jinak: absolvování kurzu bych dal rodičům povinně. Na auto potřebujeme řidičák, na zbraň zbrojní průkaz, ale co dítě? Děti můžeme mít jen tak bez přípravy?

Nemohu říct, že bych se přihlásil kvůli nějakému akutnímu problému, se kterým si nevím rady. Po absolvování si ale nedovedu představit, že bych tato setkání neabsolvoval. Kurz mě změnil. Změnil můj přístup nejen k dětem, manželce, ale také k sobě samému. Neříkám, že jsem ideální – nejsem a nikdy nebudu – dokážu ale lépe pochopit svoje emoce, potřeby a snažím se o totéž u svých blízkých. Kurz ve mně nezanechal jenom dobrou vzpomínku, ale také pár hesel, výroků, které mě budou provázet snad navždy, např.: „od nedovednosti k dovednosti“  - úkolem rodiče a tedy i mým úkolem, je děti vézt od toho, že neumí, neovládají k tomu, že umí a dokážou si poradit, nebo: „u nás v rodině“ – jsme členy mnoha sociálních skupin a pravidla a návyky, které nechci, aby byly součástí naši rodiny, se nejednou vkrádají i do našeho domova – způsobem jak se tomuto vyhnout a zachovat řád je stanovení pravidel, která platí u nás doma tedy v naší rodině.

Rodičovské skupiny doporučuji, dávám 10 z 10 a těším se na další podobné aktivity.

(Další příběhy z Pobeskydí)

  

zdroj: MMR

Fakta o projektu

Od 2. 4. 2018 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. realizoval jednoletý projekt Kompetence pro stabilnější rodinu, na který navazuje pokračující projekt Kompetence pro stabilnější rodinu II (realizace do 1. 3. 2022). Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení způsobeného nestabilitou rodiny, rozpadem vztahů v rodině posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti.

Klíčové aktivity:

  • Interaktivní programy s rodinnou tématikou: dny pro rodinu a motivační setkání (nabídka témat)
  • Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí 
  • Cesta efektivní komunikace-rozvoj praktických dovedností rodiny
  • Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

 

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči z. s.