Komunitní projednání OPZ+

- příprava akčního plánu OPZ+ MAS Pobeskydí

 

Na úvod probíhala analýza dostupných stategických dokumentů (vč. strategie MAS) a statistických dat a indivudální schůzky s místními aktéry zejména poskytovateli sociálních a obdobných služeb. Dále probíhaly setkání místní komunity pro čtyři mikroregionu patřící k MAS (+ nezařazené obce). 

Akční plán OPZ+ vychází z koncepční části Strategie Pobeskydí 2021+