Příprava nové strategie na období 2021–2027

- dobré myšlenky pro Pobeskydí

V letošním roce 2021 probíhá příprava nové strategie MAS Pobeskydí na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: analyzu území, jeho potřeb a problémů, návrh cílů a opatření k realizaci a akční plány jednotlivých programů.

Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Pobeskydí dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí" (IROP) a projektu "Strategie Pobeskydí 2021+" (podpora Moravskoslezského kraje).

Připojte se k práci v odborných pracovních skupinách >>

Harmonogram přípravy

Sběr dat a analýza území - do srpna 2020

Rozhovory s místními aktéry - do srpna 2020

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - červen, září, říjen 2020

Analytická část strategie - listopad 2020

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) - jaro 2021

Návrhnová část strategie - jaro 2021

Akční plány - podzim 2021

Aktuality ke strategii:

4. 11. 2022

Dotazník pro obce

MAS Pobeskydí připravuje akční plán IROP na období 2021-2027. Máme na výběr škálu témat od veřejných prostranství, základních a mateřských škol, chodníků až po infrastrukturu cestovního ruchu. Do čeho naši alokaci cca 95 mil. Kč máme směřovat nám pomůže určit i probíhající dotazníkové šetření na obcích. Dotazník je určen pro zástupce obcí (Je možné vyplnit i jinými organizacemi z území Pobeskydí). >>