Příprava nové strategie na období 2021–2027

- dobré myšlenky pro Pobeskydí

V letošním roce 2021 probíhá příprava nové strategie MAS Pobeskydí na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: analyzu území, jeho potřeb a problémů, návrh cílů a opatření k realizaci a akční plány jednotlivých programů.

Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Pobeskydí dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí" (IROP) a projektu "Strategie Pobeskydí 2021+" (podpora Moravskoslezského kraje).

Připojte se k práci v odborných pracovních skupinách >>

Harmonogram přípravy

Sběr dat a analýza území - do srpna 2020

Rozhovory s místními aktéry - do srpna 2020

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - červen, září, říjen 2020

Analytická část strategie - listopad 2020

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) - jaro 2021

Návrhnová část strategie - jaro 2021

Akční plány - podzim 2021

Aktuality ke strategii:

11. 5. 2021

Připomínkování - Strategie Pobeskydí 2021+

K veřejnému připomínkování předkládáme koncepční část Strategie Pobeskydí 2021+. +. Jedná se o část, která má obsahovat všechny potřeby a problémy území a opatření pomocí, kterých jsme schopni (my - MASka, obce, místní aktéři, podnikatelé, NNO) je řešit a rozvíjet náš region s vizí „Pobeskydí – více než dobrá adresa“. K dispozici je rovněž záznam z veřejného projednání https://www.youtube.com/watch?v=wwpMvPBe3h4

Připomínky posílejte na mail ziska@pobeskydi.cz do 25. května 2021.