Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

Záměr zpracování strategie byl přijat programový výborem v roce 2012. Během roku 2013 bylo započato zpracovávání analytických podkladů. Stěžejní práce nad strategií probíhala v roce 2014 a 2015. Strategie byla schválená valnou hromadou 26. 4. 2015. Dále byl zpracován akční plán (soubor programových rámců), který byl do strategie doplněn první aktualizaci 10. listopadu 2015. V prosinci 2016 byla strategie akceptována příslušnými řídicími orgány ve verzi 2015.2.5. V červnu 2017 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2017.1.0, která byla akceptována příslušnými řídicími orgány. V květnu 2018 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2018.1.0 (rozšíření podpory o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň, která byla předána k akceptaci na příslušné řídicí orgány. V lednu 2019 došlo ke schválení dodatku č. 2, který upravoval programový rámec Operačního programu Zaměstnanost a byly provedeny související změny finančního plánu a indikátorů. Tímto došlo aktualizaci strategie na verzi 2018.1.1. V září 2019 došlo ke schválení dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje podpora v programovém rámci Programu rozvoje venkova. V březnu 2020 došlo ke schválení dotatku č. 4, kterým se mění programovým rámce programu rozvoje venkova v návzanosti na změny finančního plánu a plánu indikátorů PR PRV po navýšení alokace, současně dochází ke změně finančního plánu PR IROP, v souvislosti s navýšením alokace.

Průběžně každý rok (od roku 2019) je upravován finanční plán a plán indikátorů v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle skutečnosti (tyto změny jsou prováděny na úrovni žádosti o realizaci strategie).

 

 

Aktuální verze strategie  2020.1.0:

Schválena valnou hromadou 12. 3. 2020

aktuálně je předloženo ke schválení na příslušné řídicí orgány.

(přílohy strategie nebyly aktualizovány)

Změny ve finančním plánu jsou prováděny na úrovni žádosti o podporu strategie.

Aktuální verze strategie (2018.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 5. 2018

Aktuální verze strategie (2017.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 6. 2017

Starši verze strategie >>

Aktuality ke strategii:

23. 7. 2020

První jednání odborných pracovních skupin

V návaznosti na přípravu nové strategie na období 2021–2027 v červnu započala první jednání odborných pracovních skupin. Nejdříve se setkali skupiny Obce a Cestovní ruch. >>

1. 7. 2020

Tisková zpráva o podpoře z kraje

Naše místní akční skupina byla podpořena sedmdesátí procentní dotací ve výši 342 tis. Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí. Více naleznete v tiskové zprávě a na stránkách projektu.

> archiv aktualit

Články ke strategii:

28 . 8 . 2017

Avízo výzvy "Přístup k zaměstnání"

Na 20. září je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti v rámci opatření "Přístup k zaměstnání". Přijímány budou neinvestiční projekty s výdaji do 1,98 mil. Kč v Operačním programu Zaměstnanost.

15 . 1 . 2016

Strategie podaná - co hodláme podpořit

MAS Pobeskydí, z. s. ke konci minulého roku podala svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení. Hodnotící a schvalovací proces by měl být  ukončen v červnu t. r. V případě úspěšného schválení strategie budeme vyhlašovat první výzvy v letních měsících t. r.

> archiv článků

Další dokumenty ke stažení:

Zápis s jednání orgánů MAS vč. pracovních skupin >>