Fotografie: Miroslav Hodeček (další foto podpořených projektů)

Budoucí zapojení MAS do OPZ+

- příležitost pro společný projekt Pobeskydí

Aktuální stav v OPZ+ (v září 2021) je následující. MPSV pro MAS vyčlení určité prostředky, ale dle posledních informací budou určeny pro jeden velký projekt na MAS, jehož žadatelem bude samotná místní akční skupina. Zatím není určena výše rozpočtu na dobu do roku 2027 (+2). Pro naší MAS to bude asi 20 mil. Kč. Projekt bude začínat v roce 2023. Připravovat jej budeme po zveřejnění pravidel (první polovina roku 2022). Informace o potřebách a situaci v území zjišťujeme postupně již nyní.


Ostatní organizace a obce budou moci se zapojit třemi způsoby:

  • dodavatelé služeb (MSPV velmi preferuje, ale má to svá praktická úskalí),
  • finanční partneři, pokud nemají charakter dodavatelů, tj. není konkurence v dané službě např. zajištění sociální práce na obcích (nesmí se obcházet zákon o veřejných zakázkách a související pravidla EU),
  • prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou (např. DPP pro koordinátory aktivit v území).


A témat, kterým se můžeme věnovat v tomto velkém projektu je hodně:

  • komunitní sociální práce a komunitní centra (zapojování a aktivizace komunity,
  • podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí,
  • aktivity podporující rozvoj a posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoc, … dobrovolnictví,
  • podpora sdílené a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče,
  • zaměstnanostní programy,
  • posilování rodinných vazeb.