Příměstské tábory v Nošovicích

 • 20. 7. - 24. 7. 2020 (u školy)
 • 27. 7. - 31. 7. 2020 (hašičský)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Jana Sklářová, 608 828 291

Určeno pro rodiče (oba žijící ve společné domácnosti), kteří splňují jednu z následujících podmínek:

 • Pracují
 • Podnikají
 • Nezaměstnaní (evidování na úřadu práce)
 • Studující či procházející rekvalifikaci (musí být platné v době příměstského tábora)

Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí tj. zde bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu (mapa území https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

Co vše rodiče dokládají:

 • Přihláška
 • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) - od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
 • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
 • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
 • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
 • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Ke stažení (v pdf):

Ke stažení (v .pdf):