Příměstské tábory ve škole Kozlovice

  • JARNÍ TERMÍN 1. až 5. března 2021

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Ludmila Kožuchová, 778 408 852, ludmila.kozuchova@skolakozlovice.cz

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidováné na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí tj. zde bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu (mapa území https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/). Příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu Příměstské tábory v Pobeskydí II reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015539, který byl podpořen Operačním programem Zaměstnanost.

Co vše rodiče dokládají:

  • Přihláška - do 20. ledna 2021 paní Ludmile Kožuchové osobně nebo na mail ludmila.kozuchova@skolakozlovice.cz 
  • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) - od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení do 15. února 2021
  • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu - do 15. února 2021
  • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu)do 15. února 2021
  • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
  • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Ke stažení (ve wordu):

Ke stažení (v pdf a ve wordu):