Příměstské tábory v základní škole Fryčovice

  • 7. 7. - 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 - Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. - 4. tř. 
  • 13. 7. - 17. 7. 2020 - Sportovní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. - 6. tř.
  • 20. 7. - 24. 7. 2020 - Sportovní (J. Šefl, H. Šeflová) doporučeno do 9 tř.
  • 27. 7. - 31. 7. 2020 - Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 5. - 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidováné na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí tj. zde bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu (mapa území https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

Příměstské tábory jsou určeny pro pracující, podnikající, studující nebo aktivně si hledající práci rodiče. Primárně jsou určeny pro rodiče, kteří v Pobeskydí bydlí nebo pracují, nebo jejichž dítě zde navštěvuje školu. Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

Co vše rodiče dokládají:

  • Přihláška
  • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) - od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
  • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
  • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
  • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
  • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Ke stažení (ve wordu):

Ke stažení (v .pdf):