Složení orgánů

Ředitelem MAS Pobeskydí byl od roku 2005 do roku 2013 Ing. Oto Onderek. Od 1. ledna 2014 vykonává tuto funkci Ing. Krystyna Nováková.

Rok 3/2020

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 12. 3. 2020

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Jiří Blahuta

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 12. 3. 2020

od 12. 3. 2020

od 12. 3. 2020

Ing. Jaroslav Votýpka

Římskokatolická farnost Domaslavice

Ing. Karel Obluk (předseda kontrolní komise)

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s.

Ondřej Novák

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace

Mgr. Baraba Smugala

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

KČT, odbor Beskydy

Martin Stiller

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

 

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Mgr. Karla Peterková

 MEDICA Třinec, z.ú.

Andrea Szymeczek

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková (předseda výběrové komise

Rok 3/2019 - 3/2020

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017, 19. 3. 2019 (doplnění)

od 22. 6. 2017, 19. 3. 2019 (doplnění)

od 19. 3. 2019

Ing. Jaroslav Votýpka (předseda PV)

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

Sdružení obcí povodí Stonávky

Michaela Porvisová

AGRO-DOMINIK spol. s r.o. (předseda VK)

Ivo Dominík

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Mgr. Alena Lévová

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

   

TOZOS spol. s.r.o.

Jana Janišová

   

 Alois Škuta

Rok 5/2018 - 3/2019

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

od 22. 5. 2018

LUSTON o.p.s.  (předseda PV)

Ing. Jarosla Votýpka

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petr Machálek

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace (předseda VK)

Stanislav Čmiel

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

Mgr. Alena Lévová

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

   

TOZOS spol. s.r.o.

Zdeňka Kohutová

   

 Alois Škuta

Rok 2017(06)-2018

Valná hromada je složena se všech členů MAS Pobeskydí, z.s. Členy právnické osoby na valné hromadě zastupují fyzické osoby, které jsou statutárními zástupci (resp. členy statutárního orgánu člena) nebo pověřené fyzické osoby na základě plné moci.

Složení dalších orgánů volených uvádí následující tabulka. U členů právnických osob je uvedena osoba, která při výkonu funkce zastupuje. Další údaje o členech naleznete zde.

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 22. 6. 2017

Předseda: Ing. Jaroslav Votýpka

Místopředseda  Ing. Vladimír Baginský

 

Programový výbor
(rozhodovací orgán)

Kontrolní komise
(kontrolní orgán)

                              Výběrová komise
                              (výběrový orgán)

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

od 22. 6. 2017

LUSTON o.p.s.  (předseda PV)

Ing. Jarosla Votýpka

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Jana Pohludková

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

 

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petr Machálek

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

Sdružení obcí povodí Morávky

Jiří Blahuta

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

Farma Krásná s.r.o.

Ing. Alena Krhutová

 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

Mgr. Tomáš Tyrlík

 JK Vělopolí z. s.

Ing. Lucie Latochová

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

 

   

Myslivecký spolek Bruzovice, z.s.

Přemysl Ondračka

 

   

Rodinné centrum Bambulín, z.s.

Ing. Lucie Pupíková

 

   

TOZOS spol. s.r.o.

Zdeňka Kohutová

   

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace (předseda VK)

Mgr. Alena Lévová

 

    Ing. arch. Martin Foldyna
   

Alois Škuta

Rok 2015-2017 (06)

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 24. 6. 2015

Předsedkyně Ing. Dana Nováková

Místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka

Programový výbor (rozhodovací orgán) Kontrolní komise (kontrolní orgán) Výběrová komise (výběrový orgán)
od 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

od 10. 11. 2015

Sdružení obcí Povodí Morávky (předseda PV)

Ing. Dana Nováková

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (předseda VK)

Jana Pohludková

LUSTON o.p.s.

Ing. Jarosla Votýpka

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petrk Machálek

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace

Stanislav Čmiel

Římskokatolická farnost Dobratice

JUDr. Jiří Volný (do 1. 2. 2016)

 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

Mgr. Tomáš Tyrlík

Zemědělská společnost s.r.o.

Ing. Vladimír Křivka

 

FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.

Ing. Pavla Zichová

 Farma Krásná s.r.o.

Alena Krhutová

(náhradní člen od 2. 2. 2016 do 29. 6. 2016)

 

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

JK Vělopolí, z. s.

Ing. Lucie Latochová

(od 29. 6. 2016)

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice

Alena Voráčková

Rok 2014/2015

Předseda a místopředseda (statutární orgán) od 24. 6. 2015

Předsedkyně Ing. Dana Nováková

Místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka

Programový výbor (rozhodovací orgán) Kontrolní komise (kontrolní orgán) Výběrová komise (výběrový orgán)
od 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

od 4. 12. 2014

(předseda od 6. 2. 2015)

Sdružení obcí Povodí Morávky (předseda PV)

Ing. Dana Nováková

Římskokatolická farnost Domaslavice (předseda KK)

Ing. Karel Obluk

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (předseda VK)

Jana Pohludková

LUSTON o.p.s.

Ing. Jarosla Votýpka

Sdružení obcí povodí Stonávky

Petrk Machálek

AGRO-DOMINIK spol. s r.o.

Ivo Dominík

ŠOV Třanovice o.p.s.

Ing. Vladimír Baginský

Družstvo Raškovice

Ing. Michal Madzia

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace

Ing. Pavel Dyrčík

Římskokatolická farnost Dobratice

JUDr. Jiří Volný

 

Slunce

Ing. David Toman

Zemědělská společnost s.r.o.

Ing. Vladimír Křivka

 

FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.

Ing. Pavla Zichová

   

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

Ing. Břetislav Bortlíček

   

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice

Alena Voráčková

Rok 2014

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Igor Dominík  
Družstvo Raškovice Olga Muroňová   Olga Muroňová  
LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka (místopředseda) Jana Pohludková  
Mateřské a rodinné centrum Bambulín Mgr. Dana Bednářová   Mgr. Dana Bednářová  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Ing. Antonín Kwaczek Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Zbyněk Prokop   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky Jiří Blahuta Ing. Dana Nováková (předsedkyně) Jiří Blahuta Marie Gryžboňová Mališová
Sdružení obcí povodí Stonávky Petr Machálek   Miloslav Hampel  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Rudolf Koniar  
ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Vladimír Baginský Ing. Vladimír Baginský Milan Glajcar  
TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská Ing. Milan Valeček Zdeňka Kohutová  
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ing. Petr Krzywoń Ivana Kralová
Zemědělská společnost s.r.o. Ing. Vladimír Křivka   Bc. Karel Ryška  
Římskokatolická farnost
Dobratice
JUDr. Jiří Volný JUDr. Jiří Volný JUDr. Jiří Volný  
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ing. Jana Dziergasová      
Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. Ing. Břetislav Bortlíček      
REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. Ing. Robert Volný      
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace Mgr. Lukáš Toman      
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace Alena Brudná      
Farma Krásná s.r.o. Alena Krhutová      
Sbor dobrovolných hasičů Lučina Petr Kozel      
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Zdeněk Škola      
Římskokatolická farnost Domaslavice Mgr. Jan Vecheta      
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice Stanislava Moravcová      
Základní organizace Český zahrádkářský svaz Horní a Dolní Domaslavice Anna Chlebek-Szpyrc      
Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. Ing. Libuše Sýkorová      
Slunce Lilie Tyrlíková      
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích Mgr. Tomáš Tyrlík      
Fond-Janáčkovy Hukvaldy o.s. Ing. Pavla Zichová      
Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace Mgr. Alena Lévová      
JK Vělopolí, z.s. Ing. Lucie Latochová      
MS Bruzovice Přemysl Ondračka      
Složení zvoleno/schváleno 24. 6. 2014 24. 6. 2014 6. 2. 2014* 24 .6. 2014

* 14. 6. a 24. 6. ukončeno členství ve výběrové komisi 5 členům.

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Igor Dominík  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Olga Muroňová  
LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka Jana Pohludková  
Mateřské a rodinné centrum Bambulín Bc. Monika Konečná   Dana Bednářová  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Ing. Antonín Kwaczek Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Nováková (předsedkyně) Jiří Blahuta  
Sdružení obcí povodí Stonávky Petr Machálek   Miloslav Hampel  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Rudolf Koniar  
ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Vladimír Baginský Ing. Vladimír Baginský Milan Glajcar  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   RNDr. Helena Pešatová  
TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská Ing. Milan Valeček Zdeňka Kohutová  
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ing. Petr Krzywoń Ivana Kralová
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy RNDr. Helena Pešatová   JUDr. Vladimír Malarz  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Milan Pilmajer Libor Křen
Sportovní klub Metylovice, o.s. Ing. Radomír Kulhánek   Vladimír Míček  
Sportovní klub Pržno Petr Blokša Petr Blokša (místopředseda) Libor Sasýn  
Zemědělská společnost s.r.o. Ing. Vladimír Křivka   Bc. Karel Ryška  
Římskokatolická farnost
Dobratice
JUDr. Jiří Volný   JUDr. Jiří Volný  
Složení zvoleno/schváleno 6. 2. 2014 6. 2. 2014 6. 2. 2014 6. 2. 2014

Rok 2012/2013

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Igor Dominik  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Ing. Pavla Bohačíková  
LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka Jana Pohludková  
Mateřské a rodinné centrum Bambulín Bc. Monika Konečná   Bc. Monika Konečná  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Ing. Karel Obluk Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Miroslav Tofel  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně) Marek Kaniok, DiS.  
Sdružení obcí povodí Stonávky Ing. Miroslav Molin   Vladislava Latochová  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Rudolf Koniar  
ŠOV Třanovice, o.p.s. Bc. Martina Stebelová, DiS.   Ing. Boris Guziur  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Ing. Ivo Hudeček  
TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská Ing. Milan Valeček Zdeňka Kohutová  
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ing. Petr Krzywoń Ivana Kralová
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy RNDr. Helena Pešatová   JUDr. Vladimír Malarz  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Ing. Zdeněk Strnadel Libor Křen
Sportovní klub Metylovice, o.s. Ing. Radomír Kulhánek   Vladimír Míček  
Sportovní klub Pržno Petr Blokša Petr Blokša Libor Sasýn  
Zemědělská společnost s.r.o. Ing. Vladimír Křivka   Bc. Karel Ryška  
Římskokatolická farnost
Dobratice
JUDr. Jiří Volný   JUDr. Jiří Volný  
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 11. 12. 2012 11. 12. 2012 11. 12. 2012 11. 12. 2012

 

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Ivo Dominik  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Ing. Michal Madzia  
LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka Pavel Postůvka  
Mateřské a rodinné centrum Bambulín Bc. Monika Konečná   Bc. Monika Konečná  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Ing. Karel Obluk Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Miroslav Tofel  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně) Marek Kaniok, DiS.  
Sdružení obcí povodí Stonávky Ing. Miroslav Molin   Vladislava Latochová  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Ing. Lubomír Mitura  
ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Jana Liberdová   Ing. Boris Guziur  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Ing. Šárka Slavíčková  
TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská Ing. Milan Valeček Zdeňka Kohutová  
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ing. Petr Krzywoń Ivana Kralová
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy RNDr. Helena Pešatová Ing. Lukáš Halata JUDr. Vladimír Malarz  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Ing. Zdeněk Strnadel Libor Křen
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 17. 4. 2012 17. 4. 2012 17. 4. 2012 17. 4. 2012

Rok 2011

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Ivo Dominik  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Ing. Michal Madzia  
LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka Ing. Jaroslav Votýpka Pavel Postůvka  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Ing. Karel Obluk Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Miroslav Tofel  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně) Mgr. Kristýna Felcmanová  
Sdružení obcí povodí Stonávky Ing. Miroslav Molin   Vladislava Latochová  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Ing. Lubomír Mitura  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Ing. Šárka Slavíčková  
TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská Alois Škuta Jan Klimánek Kamil Křibík
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ivana Kralová  
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy JUDr. Vladimír Malarz Ing. Lukáš Halata Ing. Miroslav Mališ  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Ing. Zdeněk Strnadel Libor Křen
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 10. 3. 2011 10. 3. 2011 10. 3. 2011 11. 12. 2007

Rok 2010

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Ivo Dominik  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Ing. Michal Madzia  
LUSTON o.p.s. Ing. Zdeněk Knyč Ing. Zdeněk Knyč Pavel Postůvka  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Mg. Lýdie Vašková Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) Mgr. Kristýna Felcmanová  
Sdružení obcí povodí Stonávky Stanislav Čmiel   Dagmar Molinová  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Ing. Lubomír Mitura  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Věra Kratochvílová  
TOZOS spol. s r.o. Alois Škuta Dagmar Hlisnikovská Jan Klimánek Kamil Křibík
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ivana Kralová  
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Ing. Jaromír Dobrozemský Jaromír Dobrozemský Ing. Miroslav Mališ  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Miroslav Šrubař Libor Křen
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 11. 12. 2007 11. 12. 2007 6. 5. 2010 11. 12. 2007

Rok 2009

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Ing. Vladimír Křivka  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Olga Muroňová  
LUSTON o.p.s. Ing. Zdeněk Knyč Ing. Zdeněk Knyč Antonín Kwaczek  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Mg. Jaroslav Votýpka Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) Mgr. Kristýna Felcmanová  
Sdružení obcí povodí Stonávky Stanislav Čmiel   Bc. Jan Tomiczek  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Josef Křenek  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Věra Kratochvílová  
TOZOS spol. s r.o. Alois Škuta Dagmar Hlisnikovská Jan Klimánek Kamil Křibík
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Ivana Kralová  
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Ing. Jaromír Dobrozemský Jaromír Dobrozemský Ing. Tomáš Večeřa  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Miroslav Šrubař Libor Křen
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 11. 12. 2007 11. 12. 2007 5. 5. 2009

11. 12. 2007

 

Rok 2008

Člen MAS (zastupovaná organizace) Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Kontrolní komise
AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík   Ing. Vladimír Křivka  
Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia   Olga Muroňová  
LUSTON o.p.s. Ing. Zdeněk Knyč Ing. Zdeněk Knyč Antonín Kwaczek  
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk   Mg. Jaroslav Votýpka Ing. Karel Obluk
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák   Ing. Jiří Volný  
Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS. Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) Mgr. Michaela Honešová  
Sdružení obcí povodí Stonávky Stanislav Čmiel   Bc. Jan Tomiczek  
SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek   Josef Křenek  
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Roland Slavíček   Ing. Marcela Štaubertová  
TOZOS spol. s r.o. Alois Škuta Dagmar Hlisnikovská Zdeňka Kohutová Kamil Křibík
Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń   Eva Ministrová  
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Ing. Jaromír Dobrozemský Jaromír Dobrozemský Ing. Tomáš Večeřa  
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Libor Křen   Petr Trysčuk Libor Křen
(MAS Pobeskydí) - Ing. Oto Onderek (předseda) - -
Složení zvoleno/schváleno 11. 12. 2007 11. 12. 2007 11. 12. 2007 11. 12. 2007

 

Složení orgánů v dřívějších letech naleznete ve výročních zprávách nebo se informujte na sekretariátu MAS.