Podklady pro zasedání orgánů

Zde jsou uvedeny podklady, které jsou běžně zveřejňovány. Interní podklady jsou zasílány mailem společně s pozvánkou nebo v pozvánce stanoveném termínu.

 

Výběrová komise 5. 1. 2021

Podklady pro jednání