Aktuality MAPu Frýdek-Místek

1. 11. 2021

Video z Festivalu v přírodních vědách 2021

Tak to dopadá, když se jedna myšlenka dotáhne až do konce ????
 
Video zde
15. 6. 2021

Mateřinky vyrazily na Hukvaldy

Metodický klub mateřinek vyrazil na Hukvaldy

Od pondělí 14. 6. 2021 se za podpory Místního akčního plánu Frýdek-Místek II uskutečnilo výjezdní  sdílení zkušeností mateřských školek, tentokrát na téma Poradních kruhů. Na krásných historických Hukvaldech jsme se setkali s lektorkami Helenou Koskovou a Lenkou Hrůzovou, které účastníky provedly a seznámily s tématem poradních kruhů jak teoreticky, tak hlavně prakticky. Pro účastníky byl připraven bohatý program jak ve školicí místnosti Hotelu Hukvaldy, tak i v nedalekém zámeckém parku.

  

10. 5. 2021

Stmelme žáky skrze Projekty proměny

Ve slavnostní akci To nejlepší z Komenského se mimo jiné známých osobností představily i studentské týmy, které se zapojily do Projektů proměny. Nezávisle na veřejném hlasování odborná komise vybrala ze soutěžních projektů TOP vítězný Projekt proměny, který obdržel zvláštní cenu - dárkový poukaz v hodnotě 50 000 Kč na společný zážitek. Cenu získala ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. v Dobřanech s projektem Autobusová zastávka, kterou sami žáci zrenovovali. Nechte se inspirovat a zapojte se se svými žáky do dalšího ročníku.

Žáky motivovala k zapojení do Projektů proměny paní učitelka českého jazyka Eva Bašková. Jak s rekonstrukcí zastávky začali? “První byl zmoklý klavír a potom jsme s dětmi začali přemýšlet, že by bylo fajn tu zastávku celou zvelebit.” Zastávka se doplnila o knihovnu, ušák, stolní hry a vybavení postupně přibývá. O zastávku se škola stará v rámci projektu Komenský 2020, který vychází z myšlenky nápravy věcí lidských a týká se i prostředí, ve kterém děti žijí. Ředitel ZŠ a MŠ v Dobřanech Jan Grulich tento čin ocenil slovy: “Mám radost z každého projektu, tento nestál žádné peníze a myslím si, že má velký výchovný význam.” Autobusová zastávka uprostřed vesnice je tak neformálním centrem veškerého dění. Spolu s tímto TOP projektem byly oceněny tři vítězné týmy v kategorii ZŠ a tři v kategorii SŠ. Více na www.komensky2020.cz/verejne-hlasovani.

Projekt Komenský není o předávání informací, ale je zaměřen na to, aby se člověk/žák rozhlédl kolem sebe, uviděl, co je kolem něj v nepořádku a co je v jeho moci, aby se snažil napravit. Komenský byl totiž přesvědčen, že vzdělaný člověk nejen ví, co je dobré, ale také chce dobré a koná dobré a to i když se nikdo nedívá. Slovy garanta projektu doc. Jana Hábla: “Chceme dát každému příležitost, aby se dotkl něčeho dobrého, když začne něco dělat, když se začne proměňovat jeho charakter.” Projekty proměny jsou ideální možností ke stmelení kolektivu.

Projekt Komenský 2020 končí, ale Příběhy lidskosti pokračují. Co to v praxi znamená, můžete sledovat na webu komensky2020.cz , YouTube a Facebooku Komenský 2020.

10. 5. 2021

Nový online program pro žáky Jak zvládat těžkosti aneb Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky přicházeli v programu Jak zvládat těžkosti na to, co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché.

Lekce je připravena na jednu vyučovací hodinu do online prostředí. Výborně se hodí do předmětů prvouka, přírodověda na prvním stupni či výchova ke zdraví, občanská výchova na druhém stupni ZŠ nebo i SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu. Jako bonus je k dispozici pro učitele návazná hodina zaměřená na psychohygienu Jak si udržet dobrou kondici. V nabídce je také online seminář pro rodiče Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa, který je zaměřený nejen na gramotnost rodičů v této oblasti, ale také na to, jaké optimální přístupy a strategie zvolit při komunikaci s dětmi.

Zpětná vazba paní učitelky na program
Program "Jak zvládat těžkosti" byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Předtím jsem se s nimi snažila pracovat a přijít na to, v čem tkví problém, že spolupráce s nimi je tak těžkopádná. Dávala jsem jim i možnosti otevřít se svými problémy, nemělo to však valný účinek. Zásadní roli v tom, že se studenti nakonec během programu tak otevřeli, podle mě sehrála aplikace "Mentimeter", díky které se mohli vyjádřit naprosto anonymně. Já jsem jen žasla, s jakými těžkostmi se musí mí studenti v této době potýkat. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější - nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví. Jedním dechem ale dodávám, že toto si mohu jako matikářka dovolit díky tomu, že matematika není povinný maturitní předmět. Tento nový postoj jsem už také začala převádět do praxe, a mohu říct, že vnímám citelný posun ve spolupráci ze strany mých studentů! Zároveň si uvědomuji, že toto téma jen otevřelo něco hodně hlubokého, a že bude zapotřebí na to cíleně navázat. Na tom plánuji dále spolupracovat s panem lektorem Šeděnkou a naší metodičkou prevence, kterým chci tímto moc poděkovat za organizaci a realizaci tohoto programu, který vřele doporučuji i dalším učitelům.
Hana Martináková, komunikace oddělení Škola pro Život, www.skolazivot.cz

5. 12. 2020

Schválený seznam investičních priorit MAP Frýdek-Místek II

K 4. 12. 2020 řídicí výbor MAP Frýdek-Místek schválil (písemným projednáním) seznam investičních priorit, které je dostupný zde

9. 11. 2020

Spolek Naše rovnováha

Spolek Naše rovnováha přináší možnost sjednání online formy setkání okolo dítěte mající specifické vzdělávací potřeb. Krom toho, že to je setkání online a facilitované, tak novým prvkem je zapojení klinického psychologa PhDr. Petra Niliuse, PhD. speciální pedagožky Mgr. et Mgr. Aleny Cholevové. Petr vnáší své zkušenosti práce s kognitivním profilem dítěte a Alena jako speciální pedagožka a metodička s konkrétní vzdělávací prací v podmínkách domácí výuky s danou obtíží dítěte. Dále se setkání účastní samozřejmě rodiče a všichni odborníci pracující s dítětem, tedy v tomto pojetí to jsou třídní učitelé, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, školní psycholog a jiní členové školního poradenského pracoviště, kliničtí psychologové, případně to mohou být i pedopsychiatři, neurologové, pediatři atd.

V případě zájmu můžete kontaktovat koordinátorku Setkání okolo dítěte Moniku Matulovou - mmonika.matulova@gmail.com. nebo telefonním čísle 731 310 304.

10. 9. 2020

Vyhodnocení aktivit spolupráce

Vyhodnotili jsme aktivity spolupráce, které probíhaly v roce 2019. Celkem se jednalo o 31 aktivit: devět z nich bylo v roce 2019 ukončeno, ostatní probíhají i letos. Těchto aktivit se do silvestra 2019 zúčastnilo 4967 dětí a žáků a 827 učitelů i neučitelů z 84 škol (z toho 56 z Frýdecko-Místecka) a padesáti dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. K dříve zahájeným aktivitám přibyly v roce 2020 další. Do probíhajících a plánovaných aktivit se stále mohou zapojit dosud nezapojené školy a vítáme náměty na další aktivity pro nadcházející roky. Stručné informace o aktivitách probíhajících v roce 2019 jsme vydali v podobě brožury, která visí zde.

4. 9. 2020

Festival inspirace v přírodních vědách

Ve čtvrtek 3. září 2020 proběhl na základní škole v Bašce Festival inspirace v přírodních vědách. Na místě se sešlo šest desítek učitelských srdcařů, aby se navzájem inspirovali, společně vzdělávali a bavili. Jako přednášející vystoupili Monika Olšáková a Tomáš Chrobák z místní školy, Petr Alexa z VŠB a Dana Pražáková z České školní inspekce. Přítomní se dále v dopoledních a odpoledních blocích zúčastnili dílen. Hana Svobodová, metodička a lektorka vzdělávacího programu Globe a Badatele.cz vedla dílnu s názvem Badatelství nejen venku. Tomáš Pyško z místní základní školy a Zbyněk Šostý z frýdecko-místecké základní školy národního umělce Petra Bezruče vedli dílnu zaměřenou na robotiku. František Brauner z olomouckého gymnázia se ve své dílně věnoval CLILu a propojení výuky nejazykového předmětu s cizím jazykem a Monika Olšáková s Tomášem Chrobákem rozvoji přírodovědné gramotnosti u žáků. Jsme rádi, že se festival účastníkům líbil a těšíme se na další!

28. 8. 2020

Nová aktivita spolupráce Pojďte si vyzkoušet zestárnout

Představujeme vám naši novou aktivitu spolupráce Pojďte si vyzkoušet zestárnout, která vznikla ve spolupráci s Medica 3nec a Místním akčním plánem Frýdek-Místek II. Jejím cílem je zprostředkovat žákům základních škol na krátkou chvíli pocit stáří. Žáci si jejím prostřednictvím budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak mají senioři ztížené běžné každodenní činnosti. Aktivita cílí na osobní zkušenost, která je nepřenositelná a nesdělitelná. Žáci, kteří zakusí projevy stáří, mohou získat větší empatii a pochopení pro rozvoj mezigeneračních vztahů.

4. 5. 2020

Výstupy z aktivit spolupráce

Všechny výstupy z aktivit spolupráce MAP FM II na jednom místě!

Na tomto místě najdete materiály ke stažení, které můžete použít při vaší výuce. Materiály jsou velmi pěkně zpracováné, najdete zde např. pracovní karty z biologie, včetně karet s výukou první pomoci, pracovní karty z literatury, manuál k dramatické výchově, pracovní listy z úžasné vědy nebo materiály k výuce z angličtiny metodou J.B.E. Materiály naleznete zde

21. 4. 2020

Porovnání online medií

Srovnání komunikačních platforem si můžete prohlédnout zde

5. 2. 2020

Workshopy s rodiči pokračují i v letošním roce 2020

Místní akční plán Frýdek-Místek II ve spolupráci s mateřskými škola uskutečňuje další workshopy s rodiči na téma logopedie a naše děti. Na setkání se diskutují různá témata z oblasti logopedie a částečně i oblasti společného vzdělávání. Lektorkou je paní Hana Huserová, speciální pedagožka a školní logopedka. V lednu workshop proběhl v Mateřské škole Naděje ve F-M a v Nošovicích, zítra se chystáme do Sviadnova.

1. 11. 2019

Aktivity spolupráce Mlsná vařečka a Polytechnika je zábava

Minulý týden proběhly ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek-Místek II hned dvě aktivity spolupráce zaměřené na polytechniku.

V úterý 22. 10. 2019 na základní škole v Dobraticích se konal již 2. ročník aktivity spolupráce Mlsná vařečka. I tentokrát na soutěžící čekaly zajímavé úkoly jak praktické, tak vědomostní. Porota to měla s vyhodnocením velmi těžké, nakonec letos vyhrálo družstvo ZŠ v Dobraticích.

Ve středu 23. 10. 2019 proběhla první dílna aktivity spolupráce Polytechnika je zábava. Děti a pedagogové se seznamovali s ozoboty a učili se základům programování. Děti byly velmi nadšené a již se těší na dílnu druhou, která proběhne 13.11. 2019 opět na základní škole v Dobré.

 

3. 10. 2019

Schválený seznam investičních priorit

Řídící výbor MAP Frýdek-Místek II schválil na svém zasedání v pátek 27. září 2019 aktualizovaný Seznam investičních priorit, v 2019-09. Aktuální verze zde.

Rádi bychom vás také upozornili na připravovanou výzvu dotačního programu IROP, výzva 91 pro základní školy, dotace na stavební úpravy, vybavení škol a učeben.

15. 9. 2019

Zasedá řídicí výbor MAP Frýdek-Místek

27. 9. 2019 na svém zasedání řídicí výbor MAPu Frýdek-Místek bude schvalovat seznam investičních priorit (návrh k nahlédnutí zde) a aktualizaci ročního akčního plánu 2018, která je předkládána pracovními skupinami.

12. 6. 2019

Soutěž v první pomoci pro žáky základních škol

V pátek 7. června 2019 se v DDM v Třinci konala již tradiční soutěž v první pomoci. Místní akční plán Frýdek-Místek II reprezentovala Základní škola Raškovice, která nakonec v ostré konkurenci obsadila sdílené 4. a 5. místo. Soutěž proběhla v rámci aktivity spolupráce Interaktivní výuka biologie.

11. 6. 2019

Environmentální soutěž Zlatý kapřík

V pátek 24. května 2019 proběhl s podporou místního akčního plánu Frýdek-Místek II na Lučině další ročník environmentální soutěže Zlatý kapřík. Soutěže se zúčastnilo 8 škol se svými tříčlennými týmy.

20. 5. 2019

Seminář ČŠI 23. května 2019 se ruší

Seminář ČŠI: Jak na čtenářskou gramotnost, Jak na matematickou gramotnost, který se měl konat ve čtvrtek 23. května 2019 ve Frýdku-Místku se bohužel z důvodu nemoci lektora odkládá - prozatím na neurčito. O novém termínu semináře vás budeme informovat.

24. 4. 2019

Setkání k dramatické výchově

Na květen (15., 22. a 29.) připravujeme tři setkání k předávání zkušeností v dramatické výchově. Tato aktivita spolupráce navazuje na veleúspěšnou sérii setkání z roku 2017. Máte-li zájem o účast, přihlasit se můžete zde.

Těšíme se na kopec srandy s paní Ševečkovou a učiteli od nás z regionu!

 

 

2. 4. 2019

Posezení nad šálkem kávy na téma Úroveň kariérového poradenství na základních školách v ORP Frýdek-Místek

V rámci místního akčního plánování MAP FM II pořádáme 25. dubna 2019 od 14:00 v Lumpíkově (tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek) posezení nad šálkem kávy (workshop) na téma Úroveň kariérového poradenství na základních školách ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek.

Zveme na toto posezení Vás a kariérové poradce škol zapojených do projektu. Pozvánku s programem naleznete zde

Máte-li zájem zúčastnit se, přihlaste se prostřednictvím formuláře, který visí zde: https://goo.gl/forms/vW9qOqs2acskSM7d2

5. 3. 2019

Příměstské tábory MAP FM II

A další reakce na jarní příměstně tábory MAP FM II a ZŠ Fryčovice - jsme moc rádi, že to má smysl :-)

Dobrý den, paní ředitelko,
chtěla bych Vám alespoň touto cestou ještě dodatečně poděkovat za organizaci příměstského tábora, který proběhl u vás ve škole v minulém týdnu. Děkuji za to, že jste takový skvělý tábor pro děti zorganizovali a dali jste možnost i rodičům, jejichž děti nenavštěvují školu ve Fryčovicích, děti na tábor přihlásit. Jelikož pracuji jako učitelka v Ostravě a prázdniny mám v jiném termínu, tak mi tato možnost umístit k vám děti velmi pomohla.
Velké poděkování a pochvalu si zaslouží i paní učitelka Třísková, která měla moje holky na starost a i její kolegyně, o které dcery také velmi pěkně mluvily. Dcerky již byli na několika různých příměstských táborech, ale nikdy se nevracely s takovými skvělými dojmy a zážitky z celého dne. Povyprávěly nám každý den, co všechno nového vytvářely, co nového si zkusily a dozvěděly se a zároveň přidaly, na co se těší na další den. Prostě úžasné. (Jindy jsme slýchávali, jak už se jim na tábor nechce, jaká je to otrava a ještě u toho přidaly znuděné obličeje.)
Paním učitelkám již holky poděkovaly, když se s nimi v pátek loučily, ale pokud budete mít prostor, můžete jim poděkování vyřídit i za nás rodiče. Jsou to osoby na svém místě, které umí s dětmi velmi dobře pracovat a zaujmout je, škoda, že takové paní učitelky nejsou všechny.

S pozdravem a přáním hezkého dne
MK

27. 2. 2019

Úspěch příměstských táborů MAP FM II

MAP FM II ve spolupráci se ZŠ Fryčovice realizoval příměstské tábory o jarních prázdninách a toto je reakce jednoho z mnoha rodičů:

Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za uspořádání příměstského táboru manuální zručnosti, který proběhl v ZŠ Fryčovice během jarních prázdnin. Byla jsem mile překvapená, kolik toho během tohoto týdne děti stihly zažít, a jaké krásné výtvory si domů s hrdostí odnášely. Snad největší radost nejen našemu synovi, ale i celé naší rodině, udělala vlastnoručně upečená vánočka, na které jsme si pochutnali při svitu vlastnoručně vyrobené svíčky z včelího vosku. Sny našich dětí teď navíc chrání krásný indiánský lapač snů a voňavé mýdlo potěšilo babičku. Velké poděkování patří také paním učitelkám, které svůj prázdninový čas dětem „věnovaly“ a připravily jim tak bohatý program.

S pozdravem a přáním dalších úspěšných projektů

OH

26. 2. 2019

Další série pracovních skupin MAP FM II

Včerejším dnem jsme odstartovali sérii čtvrtých (celkově devátých) setkání pracovních skupin. Tuto sérii zahájila tradičně silná pracovní skupina Mateřinka. Sešlo se nás přesně ... docela hodně :-)

Setkání předcházelo setkání metodického klubu mateřských škol, následovalo setkání k přípravě aktivity spolupráce Voda & písek, metodického klubu školních družin a klubů a pracovní skupiny Šance posílené o metodický klub pro rovné příležitosti (solidní start při pondělku).

Na pracovních skupinách nyní řešíme rámcové podmínky přípravy aktivit spolupráce pro rok 2020, abychom společně s členy pracovních skupin a dalšími partnery v regionu věděli, nad čím po dalšího půl roku dumat.

 

10. 2. 2019

Harmonogram akcí MAP FM II

Stěžejní aktivitou spolupráce Místního akčního plánu Frýdek-Místek II jsou metodické kluby. Jejich základem je vzájemná výměna zkušeností z různých oblastí školství. Setkávání se v přátelské atmosféře a vzájemná diskuze se těší stále většímu zájmu. Harmonogram setkávání se těchto metodických klubů a kontaktní osoby v případě zájmu naleznete zde.

10. 2. 2019

Nové číslo dotačního zpravodaje 2/2019

Pouštíme do světa další číslo dotačního zpravodaje. Jako každý měsíc přináší aktuální informace o dotačních výzvách pro školy a další organizace působící ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Únorové číslo visí zde

Dále Vás informujeme o čerstvě avizované výzvě operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Bližší informace o výzvě visí zde

9. 2. 2019

Dotazníkové šetření pro zjišťování potřeb škol

Tento týden jsme rozběhli dotazníkové šetření, které má za cíl zjistit potřeby škol v oblasti základních, sociálních a profesních gramotností, v oblasti společného vzdělávání a dalších oblastech. Jsme rádi, že navzdory obludnému rozsahu dotazníku se s námi do tohoto šetření zapojila naprostá většina našich škol. Věříme, že šetření přispěje k lepšímu plánování aktivit spolupráce v regionu. Děkujeme všem zapojeným školám!

29. 1. 2019

WS Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu

V pátek 18.01.2019 proběhl na ZŠ a MŠ Raškovice třetí workshop v rámci aktivity spolupráce s MAP FM II Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu s tématem "Jak na pomůcky a aktivizační metody ve výuce"

Součástí WS byly:

– ukázky didaktických pomůcek a jejich využití v rámci hodiny s využitím aktivizačních technik nejen pro žáky,

– dílny na rozvoj gramotnosti,

– netradiční způsoby práce s žáky,

– speciální pomůcky pro žáky dyslektiky, dysfatiky, žáky s LMP.

Zájemci si mohli projít pomůcky vhodné na jednotlivé stupně, různé typy hodin, pro různá postižení žáků, účastníci WS si sami zhotovili pomůcky pro své hodiny dle zaměření. Pod vedením speciálních pedagogů a pedagogů naší školy si pedagogové okolních škol odnesli zajímavé nápady, metody, odkazy na pomůcky, inspiraci do své výuky a práce s žáky..

23. 1. 2019

Aktualizace seznamu investičních priorit

Aktualizujeme seznam investičních priorit místního akčního plánu. Uvedení investic na tomto seznamu je klíčové, uvažuje-li jejich realizátor o financování z některých dotačních titulů. Pokud máte zájem o nový zápis na tento seznam nebo jakoukoli jinou změnu, dejte nám vědět do 15. února 2019 na adresu novak@pobeskydi.cz. Aktuální verze seznamu visí zde

17. 1. 2019

Dvoudenní seminář pro ředitele základních a mateřských škol

Seminář se bude konat 14. a 15. února 2019 v hotelu Sepetná na Ostravici. Pořádají jej MAS Pobeskydí, z. s. a statutární město Frýdek-Místek, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.
Program semináře naleznete zde

15. 1. 2019

Roční akční plány projektu MAP FM II

Po měsících usilovného jednání a pilování textu jsme finalizovali tři veledůležité dokumenty:

- Roční akční plán 2019
- Roční akční plán 2018 (aktualizace)
- Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017

Ústředním bodem všech tří dokumentů je 45 aktivit spolupráce, které byly, jsou a budou realizovány s podporou Místního akčního plánu Frýdek-Místek II. Tyto a další dokumenty visí na webových stránkách projektu a jsou ke čtení i stažení zde.
Celkem se jedná o cca dvě stě stran textu, které vám určitě zpříjemní několik večerů :-)

8. 1. 2019

Nové číslo dotačního zpravodaje 1/2019

Vyšlo nové číslo dotačního zpravodaje pro školy a další organizace působící ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Dotační zpravodaj připravuje pracovní skupina Zázemí a ke stažení je zde 

9. 12. 2018

Setkání metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů

Ve středu 5. prosince 2018 jsme se zúčastnili setkání metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí s klinickým psychologem. Součástí tohoto setkání byla diskuse na téma efektivního nastavení využití služeb pro děti s psychickými obtížemi.

28. 11. 2018

Vzdělávací programy OKAPu - Svět techniky v Ostravě

Pro pedagogy a jejich žáky (děti) připravil OKAP pro tento a další dva školní roky vzdělávací programy ve Světě techniky zaměřené na různá poutavá témata z polytechniky a vědy (http://skola.stcostrava.cz/cs/vzdelavaci-programy-okap). Cílem jednotlivých modulů je inspirovat pedagogy základních a mateřských škol jak zvolená témata atraktivně a poutavě přiblížit žákům. Učitel se svými žáky absolvuje zvolený vzdělávací modul, které přímo ve Světe techniky v Ostravě vede místní lektor. OBJEDNÁVÁNÍ PROBÍHÁ TELEFONICKY. Kontakt je uveden u jednotlivých modulů. >>

18. 11. 2018

Mlsná vařečka

Na ZŠ Dobratice se dne 14.listopadu 2018 konal první ročník kuchařské soutěže pro 1. stupeň základních škol s názvem Mlsná vařečka.  Zúčastnily se 4 základní školy (Dobratice, Hnojník, Lučina a Nošovice). Děti byly velmi šikovné a ukázalo se, že na našem území dobří kuchtíci a kuchařky nevymřou :-). Soutěž to byla náročná, nejdříve děti musely zvládnout test z etikety a stolování, poté co nejrychleji složit ubrousky a poskládat obrázek dortu jako puzzle. Následovala praktická zkouška přípravy pokrmu dle vylosovaného receptu a příprava slavnostní tabule s tématem "dětská party". Odborná porota to neměla vůbec jednoduché  a výsledky nabízíme zde. 1. místo - ZŠ Lučina, 2. místo - ZŠ Dobratice, 3. místo - ZŠ Nošovice, 4. místo - ZŠ Hnojník. Všem moc gratulujeme a těšíme se na další ročník. Vaření zdar!

14. 11. 2018

Posezení nad šálkem kávy na téma: Příměstské tábory v Pobeskydí

13. listopadu 2018 jsme odstartovali první "Posezení nad šálkem kávy" na téma příměstské tábory na podporu polytechnického vzdělávání. Setkání proběhlo v zasedací místnosti podnikatelského centra Kapplova Dvora v Třanovicích. Účastníci se dozvěděli  potřebné informace, řešily se praktické a organizační záležitosti, výstupy aktivity a možní zájemci. V současné době přibíráme nové partnery do této aktivity, proto prosíme, aby zájemci kontaktovali realizační tým projektu. Kontakty zde

13. 11. 2018

Druhý workshop v rámci aktivity spolupráce Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol regionu

7.11. se konal již druhý workshop v rámci aktivity spolupráce Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol regionu. Tentokrát ZŠ Raškovice umožnila rozšířenou nabídku náslechových hodin a plodnou diskuzi na téma tandemová výuka, spolupráce s PPD, doporučení pro práci s dětmi ADHD, LMP, atd. Lehce se naťuklo téma didaktických metod a pomůcek pro zdravotně znevýhodněné žáky. Tomuto tématu se blíže bude věnovat třetí workshop, který se plánuje na leden 2019. Účastníky také potěšila informace, že posledním workshopem společné setkávání výchovných poradců, pedagogů a asistentů pedagogů nekončí. Plánuje se založení metodického klubu společného vzdělávání, který bude navazovat a dále účastníkům umožnovat výměnu zkušeností.

4. 11. 2018

Dotační zpravodaj pro školy

Připravili jsme novinku pro školy a další organizace působící ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech: dotační zpravodaj. Vychází v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Klade si za cíl podávat aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Počátkem každého měsíce jej pro Vás připravuje pracovní skupina Zázemí. >>

1. 11. 2018

Posezení nad šálkem kávy na téma: Příměstské tábory

V rámci aktivity spolupáce projektu MAP FM II vás zveme na neformální Posezení nad šálkem kávy na téma: Příměstské tábory. Pokud máte zájem o bližší informace, rádi vás uvítáme u nás v Třanovicích č. p. 1 ve školící místnosti v Kapplově dvoře dne 13.11. 2018 od 13 h.

Přihlásit se můžete zde

1. 11. 2018

Pracovní skupiny MAP FM II

Ještě jsme nestihli vstřebat všechny dojmy ze záříjových a říjnových pracovních skupin a už chystáme další na přelom listopadu a prosince. Jejich program bude nabitý. Budou se zabývat ročním akčním plánem 2019, vyhodnocením ročního akčního plánu 2017, aktualizací analýzy a novinkami z přípravy a realizace aktivit spolupráce. Těšíme se na setkání s členy pracovních skupin a na nové podněty!

23. 10. 2018

Kuchařská soutěž Mlsná vařečka

V ZŠ Dobratice se ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek-Místek připravuje kuchařská soutěž Mlsná vařečka.

Cílem je vést žáky ke zdravé výživě, k vaření jako takovému, pevnit pracovní návyky žáků, představit jim základy stolování a přiblížit finanční gramotnost v praxi. 4členná družstva složená z žáků 1. – 5. ročníků se 14. listopadu 2018 utkají o "Putovní vařečku" v prostorách základní školy v Dobraticích. Soutěžit se bude ve dvou částech – praktická část (příprava pokrmů dle návodu, stolování podle daného tématu) a vědomostní část (orientace ve finanční gramotnosti, kuchyňský kvíz). Výstupem soutěže bude kuchařka receptů s fotografiemi ukázek stolování, na což se už velmi těšíme.

23. 10. 2018

Soutěž Zlatá cihla a Zlatá cihlička

MAP FM II ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Frýdek-Místek vyhlašuje 7. ročník matematické soutěže Zlatá cihla (pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ) doplněný o novou soutěž Zlatá cihlička (pro žáky 5. tříd).

Soutěž se koná 1. listopadu 2018 v Gymnáziu a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410. Registrace žáků od 7:45 hod. Tradičně při této příležitosti přivítáme více než 150 mladých matematiků z Frýdku-Místku i širokého okolí, kteří změří své matematické schopnosti v tříčlenných týmech. Pro žáky je rovněž připraven doprovodný program v odborných učebnách fyziky, chemie a biologie.

Záštitu nad soutěží převzala Krajská hospodářská komora MSK, Přírodovědecká fakulta UP a prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

23. 10. 2018

Pozvánka na výtvarnou soutěž "Mladí výtvarníci o našem regionu"

MAP FM ve spolupráci se ZŠ Paskov vyhlašuje 5. ročník výtvarné soutěže, který navazuje na předchozí čtyři ročníky pořádané ZŠ Sedliště na téma: "Od města k městu maluji cestu.." Přihlášku společně s instrukcemi k soutěži naleznete zde 

22. 10. 2018

Interaktivní výuka biologie

V tomto školním roce odstartovala i další aktivita spolupráce s názvem "Interaktivní výuka biologie" realizována MAP FM II ve spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou. Aktivita se primárně zaměřuje na dvě cílové skupiny: děti (žáci základních škol) a pedagogy. Děti si v připravených výukových programech budou moci prakticky vyzkoušet své teoretické znalosti a dovednosti v biologii podle zvoleného tématu. Pedagogové budou mít možnost obohatit své teoretické znalosti o praktické ukázky na konkrétních modelech a naučit se zpestřit svou dosud převážně teoretickou výuku biologie a poskytování první pomoci. >>

16. 10. 2018

Seznam investičních priorit

Řídící výbor na svém zářijovém jednání schválil seznam investičních priorit, který je ke stažení zde. Zařazení projektu do tohoto seznamu je klíčové pro žadatele v Integrovaném regionáním operačním programu. Aktuálně ve vyhlášené výzvě na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání s příjmem žádostí do 31. 10. 2018 >>

 

16. 10. 2018

Druhý workshop z cyklu aktivity spolupráce - Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu

Místní akční plán Frýdek-Místek II ve spolupráci se ZŠ Raškovice zve v pořadí na druhý workshop, který se koná dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hod - do 13:00 hod v Základní a mateřské škole Raškovice, Raškovice č. p. 18.


Tento druhý workshop bude zaměřen na příklady zvládání výchovných problémů s problémovými žáky a žáky se vzdělávacími problémy, na předávání zkušeností v oblasti inkluze, práci s žáky, na výměnu metod a forem práce na jednotlivých stupních vzdělávání. Dále se budeme zabývat tím, jak najít cestu k žákům s podpůrnými opatřeními, žákům se zdravotními problémy, především tím, jak přistupovat k žákům s poruchami autistického spektra, jak je motivovat k výkonu a jak podpořit jejich sebevnímání a sebevědomí s využitím formativního hodnocení. Součástí WS budou vstupy do vyučovacích hodin a názorná spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, metody, techniky využívané ve výuce, následný rozbor hodin s reflexí.

Pro zájemce přihlášení zde:  https://goo.gl/forms/BZ0AQUHoVBvPdXYz1

3. 10. 2018

Jednání řídícího výboru MAP FM II

Máme za sebou další jednání řídícího výboru. Schvalování všech dokumentů, proběhlo jako na drátkách. Jsme rádi, že jsme mohli řídícímu výboru představit balík aktivit (něco konkrétního, hmatatelného a ještě navrch užitečného), které ve spolupráci s našimi partnery z terénu již realizujeme nebo plánujeme pro nejbližší týdny a měsíce. Děkujeme za skvělou spolupráci!

17. 9. 2018

Pracovní schůzka k aktivitám spolupráce

Na půdě Městské knihovny ve FM proběhla 7.9.  pracovní schůzka k aktivitám spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti. Předmětem schůzky bylo vypilovat dosavadní projekty v ročním akčním plánu 2018 a nastínit další možné v roce 2019. Čtenáře a pedagogy v regionu podpoříme novými tematickými kufříky a "do hry" se dostanou také nové metody práce s literaturou. Především práce s komiksem a black ouf poetry. Zatím je vše v přípravné fázi. 25.5. 2018 plánujeme jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost, kde budou jednotlivé projekty představeny a nové nápady do připravovaných aktivit zakomponovány.

RT MAP FM II

 

17. 9. 2018

Proběhl workshop k rovným příležitostem

V úterý 11.9. se na základní a mateřské škole v Raškovicích konal workshop k rovným příležitostem. Akce to byla velice příjemná nesoucí spoustu nových podnětů pro budoucí konání podobných akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Z diskuze účastníků často zaznívalo, jak důležitá je spolupráce pedagogického týmu s rodiči žáků a vedením dané školy. Na některých školách se tato spolupráce daří, někde se to učí a bude potřeba tématu inkluze věnovat více času a hlavně energie.

RT MAP FM II

4. 9. 2018

Výzva k připomínkování

Zveřejňujeme k připomínkování návrh další verze seznamu investičních priorit: http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-seznam-investicnich-priorit-v-2018-09-navrh-.pdf

Při kontrole se zaměřte především na soubor vlastních aktivit, které máte na seznamu uvedeny. Nebráníme se také dalším aktivitám, které na seznamu nejsou a měly by být.

Připomínky sbíráme do 26. září 2018. Zasílejte je na adresu novak@pobeskydi.cz.

 

30. 8. 2018

Workshop k rovným příležitostem

Zveme Vás na setkání k rovným příležitostem, které se uskuteční v úterý 11. září 2018 od 8:30 na základní a mateřské škole v Raškovicích.

Pokud máte zájem účastnit se setkání, přihlašovací formulář visí zde  https://goo.gl/forms/luIcYpEFArqjragZ2 .

Pozvánku včetně programu naleznete zde.

9. 7. 2018

Jednání pracovních skupin MAP II

V červnu 2018 proběhla úvodní jednání všech pracovních skupin projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Pracovní skupina Šance sice bude formálně zřízena teprve po plánovaném konání setkání k rovným příležitostem (září 2018), ale její očekávané jádro mohlo svým budovatelským úsilím přispět spolu s ostatními k formálním krokům, které s sebou nesou úvodní fáze projektu. Každá pracovní skupina se seznámila s aktuální situací ohledně projektu a svou agendou a zvolila si svého vedoucího a priority pro přípravu ročního akčního plánu 2019. Specifické poslání měly navrch pracovní skupina Zázemí, která projednala mechanismy rozhodování při přípravě ročních akčních plánů, a pracovní skupina Šance (resp. její presumptivní jádro), která pomohla realizačnímu týmu svými podněty k přípravě zmíněného setkání k rovným příležitostem. Zápisy ze všech jednání jsou k dispozici na následujících adresách:

13. 6. 2018

První jednání pracovní skupiny Zázemí

4. června 2018 se v Třanovicích sešla  pracovní skupina Zázemí na svém prvním jednání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Na programu měla kromě seznámení se s projektem diskusi nad vlastní agendou a volbu svého vedoucího. Především však pracovní skupina nastavila mechanismy podpory aktivit spolupráce. Jejich prostřednictvím bude místní akční plán postupně naplňován a jejich výstupy budou stěžejním hmatatelným výsledkem celého projektu. Zápis z jednání pracovní skupiny visí zde.

5. 6. 2018

Jednání pracovních skupin Místního akčního plánu Frýdek-Místek II

Od 18. 6. do 25. 6. se uskuteční první jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. >>

28. 5. 2018

Jednání pracovní skupiny Zázemí

4. června 2018 od 9:00 se ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích uskuteční první jednání pracovní skupiny Zázemí projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. >>

9. 5. 2018

Setkání k místnímu akčnímu plánu

MAS Pobeskydí ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek pořádá 31. 5. od 15 hod. setkání k místnímu akčnímu plánu, na kterém se organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí dozví bližší informace o projektu a možnosti zapojení. >>

19. 4. 2018

Nové číslo oběžníku MAP Frýdek-Místek II

Na světě je nové číslo zpravodaje projektu MAP Frýdek-Místek II (oběžníku), které vám přináší ohlédnutí za ukončeným projektem Místní akční plán Frýdek-Místek a představuje hlavní kontury navazujícího projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II >>

31. 3. 2018

Zveřejňujeme komunikační plán a další dokumenty MAP

27. března 2018 poprvé zasedal řídicí výbor projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II v novém složení. Na jednání schválil své ustavující dokumenty, komunikační plán a aktualizovanou verzi seznamu investičních priorit. Veškeré dokumenty jsou ke stažení zde >>

29. 3. 2018

Seznam investičních priorit MAP Frýdek-Místek

27. 3. 2018 řídicí výbor MAP schválil aktualizaci Seznamu investičních priorit. >>

19. 3. 2018

Seznam investičních priorit MAP Frýdek-Místek k připomínkování

K 27. březnu 2018 bude aktualizován seznam investičních priorit projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Jeho návrh zveřejňujeme k připomínkování. Jakékoli podněty k němu nám zasílejte do 26. března 2018 na adresu novak@pobeskydi.cz

17. 1. 2018

Výběrové řízení - pracovník MAP

Dnešního dne MAS Pobeskydí, z. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozice administrátor projektu a pracovník implementace místního akčního plánu. Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 6. 2. 2018 na mail mas@pobeskydi.cz více >>

13. 11. 2017

Memorandum o spolupráci MAP

Dne 13. listopadu MAS Pobeskydí, z. s., vyhlásilo memorandum o spolupráci MAP Frýdek-Místek. Jedná se o povinný výstup projektu. Přístoupením k memorandum projevíte zájem o naplňování dokumentu MAP. >> 

4. 10. 2017

Proběhla závěrečná konference MAP Frýdek-Místek

Závěrečné bilancování nad projektem Místním akční plán Frýdek-Místek proběhlo na Hukvaldech 27. září 2017. Prezentace z tohoto setkání naleznete zde (dole) >>

12. 9. 2017

Závěrečná konference MAP Frýdek-Místek

Srdečně zveme na závěrečnou konferenci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek, která se bude konat 27. září od 10 hod. na Hukvaldech (pozvánka, přihlášení)

13. 7. 2017

Manuál pro dramatickou výchovu

Jedním s výstupů projektu Místní akční plán Frýdek-Místek byla i série vzdělávacích akcí zaměřených na dramatickou výchovu a předávání dlouholetých zkušeností paní Anny Ševečkové. Výstupem těchto akcí je Manuál pro dramatickou výchovu - Činnost dětských divadelních kroužků napsaný paní Ševečkovou doplněn fotografiemi za akcí. >>

28. 3. 2017

Aktualizace dokumentů MAP Frýdek-Místek

Řídicí orgán MAP Frýdek-Místek schválil nový seznam investičních priorit. Dále byl do seznamu souborů v podstránce MAP Frýdek-Místek přidán zápis ze 3. setkání řídícího výboru, roční akční plán pro rok 2017 a aktualizovaný strategický rámec >>

14. 3. 2017

Informace z MAP Frýdek-Místek

Tento týden realizační tým MAP Frýdek-Místek vydal další číslo oběžníku, ve kterém se dočtete mezi jinými o připravovaných projektech spolupráce na rok 2017 a dalším postupu při přípravě akčního plánu na rok 2018. Dále upozorňujeme, že na přelomu března a dubna proběhnou další jednání pracovních skupin (viz kalendář akcí). >>

27. 2. 2017

Roční akční plán MAPu schválen!

Informujeme, že Řídící výbor Místního akčního plánu SORP Frýdek-Místek schválil akční plán pro rok 2017 >>

20. 2. 2017

Vzdělávací akce "Sdílení zkušeností ředitelek/vedoucích pracovníků MŠ"

Chcete se dozvědět, jak fungují mateřské školky v okolních obcích? Máte dobré zkušenosti, které byste chtěli předat Vašim kolegům? Přijďte na seminář Sdílení zkušeností ředitelek/vedoucích pracovníků MŠ >>

19. 2. 2017

Aktualizace seznamu investic do MAP SO ORP Frýdek-Místek

Dovolujeme si upozornit všechny potenciální žadatele o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, že v závěru března 2017 bude aktualizován Seznam investičních priorit pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Sběr informací k aktualizaci bude ukončen 10. března 2017 a v některých případech se nemusí jednat o administrativně jednoduchou záležitost.  >>

4. 1. 2017

Adaptační potíže v MŠ

Chcete se lépe orientovat v problematice adaptačních potíží v MŠ? Příjměte pozvání na vzdělávací akci Místního akčního plánu Frýdek-Místek, která se uskuteční 1. 2. 2017 ve Frýdku-Místku. >>

21. 11. 2016

Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Zveme Vás na vzdělávací akci "Výměna zkušeností: Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ". Vstup na akci je zdarma. Více informací v přiložené pozvánce. >>

3. 11. 2016

Aktuálně o MAP Frýdek-Místek

Zveřejňujeme krátkou informaci o  projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (podpořený z OP VVV). V oběžníku se dočtete o jednáních pracovních skupin, schválení strategického rámce priorit a o úkolech, které nás čekají. >>

3. 10. 2016

Etická výchova - seminář

V rámci projektu MAP Frýdek-Místek proběhne 16. 11. (přihláška) a 21. 11. (přihláška) od 9 hod. dvouhodinový seminář etická výchova v prostorách Městské knihovny Frýdek-Místek (Místek ul. Hlavní 111, modrý salonek). Seminář je určen pro zástupce zejm. školských zařízení ve SO ORP Frýdek-Místek.

11. 7. 2016

Analytická část MAP Frýdek-Místek

Na stránkách zveřejňujeme analytickou část Místního akčního plánu SO ORP Frýdek-Místek. Dokument byl vytvářen odborným týmem MAP za spolupráce pracovních skupin, které jednotlivé části projednávaly a připomínkovaly dílčí výstupy. Děkujeme členům pracovních skupin za aktivní účast. >>

17. 5. 2016

Sběr podkladů k investičním prioritám ve vzdělávání

Připravujete investiční záměr v oblasti přeškolního, základního a zájmového vzdělávání v ORP Frýdek-Místek? Dejte nám o něm vědět vyplněním krátkého dotazníku. Pomůžete nám ke kvalitnímu zpracování místního akčního plánu Frýdek-Místek. >> 

15. 5. 2016

Dotazníkové šetření k SWOT analýze MAP

Aktuálně do 25. 5. probíhá dotazníkové šetření k SWOT analýze Místního akčního plánu Frýdek-Místek. Vyplněním dotazníku přispějete k tomu, že se další proces plánování bude koncentrovat na řešení nejvýznamnějších problémů regionálního vzdělávání. >>

5. 4. 2016

Úvodní setkání k MAP Frýdek-Místek

Děkujeme všem za zájem o účast na úvodním setkání k MAP Frýdek-Místek 19. 4. 2016. Kapacita již je naplněna. Další informace naleznete v oběžníku č. 2. Těšíme se na společnou práci.

23. 3. 2016

Úvodní setkání k MAP Frýdek-Místek

Rádi bychom zástupce škol a zřizovatelů, neformálního a zájmového vzdělávání z ORP Frýdek-Místek pozvali k účasti na Úvodním setkání zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (dále MAP F-M), které se uskuteční 19. dubna 2016 od 9 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Třanovicích, Třanovice č. 250. Hlavním cílem úvodního setkání bude ustanovit pracovní skupiny řešící jednotlivá témata problematiky rozvoje základního a předškolního vzdělávání a upřesnit náplně jejich činnosti. Bližší informace naleznete v oběžníku č. 1. Na akci je nutno se přihlásit zde >>

10. 12. 2015

Jednání k projektu MAP ORP Frýdek-Místek

Všechny starosty a starostky obcí ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek zveme na jednání k projektu na tvorbu MAP, které se uskuteční 14. ledna 2015 v Třanovicích. >>

2. 12. 2015

Dotazník k MAP

Školy a zřizovatelé v těchto dnech vyjádřují souhlas se zapojení do aktivit projektu na tvorbu MAP. Současně jsme pro školy připravili krátký dotazník, ve kterém se chceme blíže seznámit se zkušenostmi škol a pedagogů, zájemem o vzdělávací akce a spolupráci. Děkujeme za vyplnění dotazníku do 13. prosince t.r. 

9. 10. 2015

Memorandum o spolupráci

V minulém týdnu programový výbor MAS Pobeskydí, z. s. schválil memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání mezi Statutárním městem Frýdkem-Místkem, MAS Pobeskydí, z. s. a MAS Slezskou bránou, z. s. MAS Pobeskydí, z. s. bude žadatelem a realizátorem projektu. Statutárním město Frýdek-Místek a MAS Slezské brána, z. s. budou partneři projektu. >>