Podpora pečujících osob v Pobeskyd

Najít sílu a odvahu pečovat

Pobeskydí. Venkovská oblast pár desítek obcí v podhůří Beskyd. Oblast mnoha rodinných historií. Součástí několika lidských příběhů jsme se mohli stát i my – tým projektu Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.

Jeden takovýto pobeskydský příběh je svázaný s rodinou, kterou jsme poprvé navštívili na jaře. Pečující nás kontaktovala poté, co se její maminka měla vrátit po hospitalizaci zpět domů a bylo nezbytné zajistit ji péči. Před pobytem v nemocnici totiž maminka chodila o berlích, nyní byla uvázaná na lůžko. Tento moment bývá často zlomovým pro nejbližší rodinu, jelikož stojí před důležitým rozhodnutím. Rozhodnutím, zda se péče v domácím prostředí ujmou nebo ne. Zda najdou sílu a odvahu se o to pokusit. Stejně tak důležitou skutečností je i to, jestli najdou podporu okolí, které jim při péči bude nápomocné. Podobně tomu bylo i v tomto pobeskydském příběhu. Pečující se nakonec rozhodla, že péči mamince v domácím prostředí zabezpečí. V prvé řadě tak bylo potřeba vybavit domácnost vhodnými pomůckami. Dovezli jsme proto elektrickou polohovací postel s antidekubitní matrací a toaletní křeslo. Poskytli jsme poradenství týkající se mj. vyřízení příspěvků, zajištění návazné terénní sociální služby apod. Za rodinou začaly docházet naše terénní pracovnice a pomohly ji osvojit si pečovatelské úkony jako je např. přesun z postele na vozík nebo provádění hygieny na lůžku. Neméně důležitou součástí podpory byly i pravidelné návštěvy našeho fyzioterapeuta, který rodinu naučil nejen vhodně používat zapůjčené chodítko a pomůcku k vertikalizaci opečovávané, ale také díky jeho konzultacím rodina získala praktické dovednosti, jak s maminkou cvičit. Po několika týdnech jsme tak mohli pozorovat, jak se ležící maminka opět pomaličku vrací k berlím a ačkoliv s obtížemi, ale dokáže se opět pohybovat po bytě. S takovýmto viditelným zlepšením se však nesetkáváme příliš často. Známé domácí prostředí a blízkost rodiny k tomu ale bezpochyby může ve velké míře přispět. Podporu v péči této rodině poskytovali také přátele a sousedská komunita, která dle potřeb a domluvy byla ochotná se na péči podílet. Ze začátku rodinu v péči zastupovaly i naše terénní pracovnice a po určité době pak za opečovávanou maminkou začaly docházet pracovnice terénní pečovatelské služby.

Přestože se ze začátku rodina potýkala s obavami a nejistotou, zda tuto výzvu zvládne, dnes má již s péčí v domácím prostředí bohaté zkušenosti. Dokázala se zorientovat v nové životní situaci, najít sílu pokusit se ji zvládnout a ochotu naučit se novým dovednostem. V neposlední řadě pak dokázala požádat o podporu a pomoc. Tento fakt je poměrně důležitý, jelikož je velmi podstatné, aby pečující osoba nezůstala na vše úplně sama, ale aby vždy měla jistotu, že je tady někdo, na koho se může obrátit. Kromě pomoci v praktické rovině je totiž stejně tak důležitá i podpora psychická.

(Další příběhy z Pobeskydí)

 

Fotografie: Miroslav Hodeček                                                                                                           (Další fotografie)

Fakta o projektu

Od 1. 2. 2018 Slezská diakonie realizovala dvouletý projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí, na který navazuje pokračující projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí II. Cílem projektu je umožnit osobám, které pečují o jiné závislé osoby, zlepšit jejich znalosti a dovednosti usnadňující péči o osobu blízkou a zvýšit jejich informovanost o podpůrných mechanismech pro pečující osoby.

Klíčové aktivity:

  • Zácvik pečující osoby po propuštění do domácího ošetřování a při zhoršení zdravotního stavu
  • Svépomocné skupiny a workshopy (WS) a odborná setkání
  • Zastoupení pečující osoby
  • Výběr a zapůjčení kompenzačních pomůcek, akutní potřeba
  • Neformální edukace nastupující generace pečujících ve škole

Realizace projektu do 31. 1. 2022.

 

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Slezské diakonie a níže uvedených dokumentech.