Projekty Slezské diakonie na podporu pečujících o osobu blízkou

Od 1. 2. 2018 Slezská diakonie realizovala dvouletý projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí, na který navazuje pokračující projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí II. Cílem projektu je umožnit osobám, které pečují o jiné závislé osoby, zlepšit jejich znalosti a dovednosti usnadňující péči o osobu blízkou a zvýšit jejich informovanost o podpůrných mechanismech pro pečující osoby.

Klíčové aktivity:

  • Zácvik pečující osoby po propuštění do domácího ošetřování a při zhoršení zdravotního stavu
  • Svépomocné skupiny a workshopy (WS) a odborná setkání
  • Zastoupení pečující osoby
  • Výběr a zapůjčení kompenzačních pomůcek, akutní potřeba
  • Neformální edukace nastupující generace pečujících ve škole

Realizace projektu do 31. 1. 2022.

 

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Slezské diakonie nebo v přiloženém letáku a článku.

 

Články:

Když máte tu čest a výsadu pečovat... z pohledu realizačního týmu projektu (červen 2018)