ADAM - autistické děti a my, z.s. | Darujme.cz

Nebojte se TO řešit

Nebát se říct si o pomoc

Paní Jana bydlí v jedné z vesnic Pobeskydí se svými třemi dětmi. Do roku 2019 s nimi bydlel i její manžel. Rodina je ovlivněna tím, že nejstarší syn je autista. Manželství paní Jany se bohužel nečekaně rozpadlo a ona se ze dne na den ocitla sama a bez pomoci. Na internetu našla informace o projektu „NEBOJTE SE TO ŘEŠIT“ a rozhodla se využít v rámci tohoto projektu služby právního poradenství zdarma.

Právnička poskytující právní poradenství ji nejprve vysvětlila celý následný proces rozvodu, na základě dodaných informací sepsala návrhy veškerých potřebných listin, návrhy dohod projednala i s manželem paní Jany, podala příslušné návrhy na soud, a i když se nakonec jednalo o rozvod nesporný, byla ji odbornou podporou i během soudních řízení.

Ani po rozvodu neměla paní Jana klid. Zůstala sama na péči o tři děti, z nichž jedno vyžaduje péči enormní, na péči o domácnost, do toho práce. Skloubit vše dohromady bylo náročné fyzicky i časově a velmi vyčerpávající. Nabídli jsme paní Janě pomoc terapeuta, aby se předešlo případným depresím či vyhoření a naopak, aby v sobě dokázala najít své silné stránky, na kterých by mohla paní Jana posílit svou sebedůvěru a dokázala tak lépe zvládat náročné životní situace a upevnit své rodičovské kompetence.

Paní Jana začala pravidelně dvakrát měsíčně docházet zdarma do terapeutické poradny, kde s terapeutkou řešila konkrétní starosti a problémy, které ji aktuálně tížily, a postupně krok po kroku dokázala novou životní situaci zvládnout. Paní Jana se postupně cítila lépe, jistější, silnější.

Terapeutka nabídla paní Janě možnost sdílet své zkušenosti a pocity při výchově dětí s autismem nebo s jiným hendikepem s dalšími lidmi z Pobeskydí formou účasti ve svépomocné skupině. Paní Jana přišla na skupinu s obavou a nejistými pocity, nakonec ji však příjemná a uvolněná atmosféra dohnala k odhození studu a obav. Ruční práce, u kterých se paní Jana uvolnila, byly pomyslným oslím můstkem k odreagování se a k popovídání si s dalšími rodiči. Díky svépomocné skupině našla paní Jana nové přátele, se kterými si má co říct, neboť řeší stejné problémy jako ona.

Jelikož terapeutka znala osobní poměry paní Jany, nabídla jí také možnost účasti na workshopu na téma „Seznámení se s nástrahami internetu a sociálních sítí pro děti“. Tam se paní Jana dozvěděla mnoho důležitých informací o prevenci a jak ochránit děti v on-line světě…. V současné době je paní Jana přihlášena na další workshop na téma „Dítě ohroženo rozvodem“ protože její tři děti jsou cílová skupina.

Paní Jana již sleduje aktivity projektu neustále a ví kam se obrátit, když se něco stane, a nebojí se říct si o pomoc.

Projekt „NEBOJTE SE TO ŘEŠIT“ realizuje Spolek ADAM – autistické děti a my, z.s., díky podpoře MAS Pobeskydí, z. s. (www.pobeskydi.cz) a Operačního programu Zaměstnanost MPSV. Aktuální informace o projektu naleznete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nebojtesetoresit/ a webové stránky projektu http://www.nebojtesetoresit.cz/

  

Fotografie: Miroslav Hodeček                                                                                                          (Další fotografie)

Fakta o projektu

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílových skupin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nejen z důvodů náročné péče o dítě s autismem, ale také z důvodů problémů v pracovně  právních vztazích a problémů souvisejících s bydlením či exekucemi a předlužeností, kombinací projektových aktivit zmírnit jejich sociální vyloučení.

Klíčové aktivity:

  • Terapeutická poradna
  • Workshopy
  • Svépomocné skupiny
  • Právní poradenství
  • Mediace

Realizace projektu: 1. 10. 2019 až 30. 9. 2021

http://www.nebojtesetoresit.cz/