Komunitní centrum Tulipán v Horní Suché

V komunitě má každý své místo

Práci pro komunitu v Horní Suché se věnuji již několik let. Taková práce člověka naplňuje i pohltí. V našem komunitním centru se setkávám s různými lidmi. Na první pohled odvážnými, sebevědomými, ve skutečnosti však bojácnými a hledajícími své místo.

Komunitní centrum nabízí neutrální prostor pro setkávání a projevení svého názoru a nápadu. Své místo v něm najde každý člen komunity i rodiny. Stěžejní aktivitou pro dospělé jsou sousedská setkání, na kterých si místní komunita sama určuje program akcí, diskutují o místních problémech místní problémy a s pomocí pracovníků komunitního centra hledají vhodná řešení svépomocí, nebo ve spolupráci s obcí a dalšími organizacemi. Pro členy komunity je důležité vnímat, že jsou pro sebe i komunitu přínosní.

Význam vnímám v první řadě v zapojení klientů komunitního centra do přípravy řady akcí, které jsou určeny pro celou komunitu, např. karneval, Pálení čarodějnic, Den dětí, fotbalový turnaj, Mikulášská besídka, výlety apod. Velkou radost nám dělá ochotnické divadlo či různé dobrovolné aktivity, např. bazar oblečení, úklidové akce v obci, či spolupráce s potravinovou bankou. Tyto akce přispívají nejen ke zvýšení sebevědomí klientů, ale také ke zvýšení jimi vnímané zodpovědnosti za komunitu a její členy.

Řada členů komunity se chce dále rozvíjet či předávat své zkušenosti jiným. Prostor k tomu komunitní centrum nabízí v různých dílnách, např. pletení, vyšívání, pletení košíků z pedigu, drátkování, malování obrazů, a vzdělávacích kurzech, např. kurzy práce na počítači nebo program zaměstnanost, vč. exkurzí do firem.

Aktivity komunitního centra se zaměřují i na děti. Společně s klienty připravujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež, a to dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Děti zde tvoří různé výrobky, hrají společenské hry, mají možnost využít PC a různé další pomůcky, které slouží jak k hrám, tak ke vzdělávání. V posledním roce vzrostl význam doučování, které se stalo nezbytným pro doplnění distanční výuky. Hlavním cílem není naplnit dětem volný čas, ale naučit je různým sociálním a pracovním kompetencím a takto přispět k jejich poklidnému vstupu do dospělého života.

Komunitní centrum může přispívat místní komunitě i díky podpoře MAS Pobeskydí, z. s. a Operačního programu Zaměstnanost MPSV. Aktuální informace o dění v komunitním centru naleznete na stránkách www.spolek-tulipan.cz.

(Další příběhy z Pobeskydí)

 

Fotografie: Miroslav Hodeček                                                                                              (Další fotografie)

 

Fakta o projektu

Na konci roku 2017 Spolek Tulipán v Horní Suché zahájil dvouletý projekt Zřízení a provozování Komunitního Centra Tulipán v Horní Suché, na který navazuje pokračující projekt Provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché. Cílem projektu je začlenění osob z cílové skupiny do života v obci, jejich propojení s ostatními obyvateli a rozvoj sociálních a dalších klíčových kompetencí pro zapojení do společnosti.

Co přinesl rok 2019 a 2020 v komunitním centru si můžete přečíst zde.

Klíčové aktivity:

  • Sousedská setkání
  • Klub dětí a Kroužek rodičů
  • Osvětová sekce
  • Burza oblečení
  • Program Zaměstnanost
  • Počítačová gramotnost
  • Kulturní sekce

Realizace projektu do 30. 11. 2021.