Kompetence  pro stabilnější rodinu

Jak se stát lepším rodičem

Jmenuji se Daniel a velmi rád vzpomínám na čas, který jsem společně s manželkou mohl prožít na Rodičovských skupinách Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Na kurz jsme se přihlásili společně s manželkou. Řekli jsme i dalším lidem z našeho okolí. Někteří se k nám přidali a myslím, že nikdy nelitovali. Chtěli jsme něco takového zažít a lépe pochopit sebe sama jako jednotlivce, ale také navzájem jako rodinu. (číst dál)

CHCETE SPOLUPRACOVAT NA AKTIVITÁCH PROJEKTU VE SVÉ OBCÍ. OSLOVTE REALIZÁTORY PROJEKTU >>

  

zdroj: MMR

Fakta o projektu

Od 2. 4. 2018 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. realizoval jednoletý projekt Kompetence pro stabilnější rodinu, na který navazuje pokračující projekt Kompetence pro stabilnější rodinu II (realizace do 1. 3. 2022). Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení způsobeného nestabilitou rodiny, rozpadem vztahů v rodině posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti.

Klíčové aktivity:

  • Interaktivní programy s rodinnou tématikou: dny pro rodinu a motivační setkání (nabídka témat)
  • Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí 
  • Cesta efektivní komunikace-rozvoj praktických dovedností rodiny
  • Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

 

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči z. s.