Dotační výzvy

Průběžně od roku 2017 jsme vyhlásili 20 výzev ve čtyřech programových rámcí. Připravujeme již poslední dodatečné výzvy. Současně probíhá v plném proudu příprava nové strategie pro období 2021-2027.

Výhledově na přelomu roku 2020/2021 vyhlásíme 6. výzvu PRV s podporou investic do zemědělství, zemědělských produktů a občanskou vybavenost (JPO 5, veřejná prostranství, zázemí spolkové, kulturní činnosti vč. knihoven). 

Aktuální harmonogram výzev na rok 2020 a 2021:

Interní postupy při realizaci programového rámce IROP a související dokumenty

Starší verze dokumentů