Beskydy originální produkt

Regionální produkty - bohatství pohraničí

Regionální značka Beskydy originální produkt je zárukou kvality, původu výrobku, šetrnosti k životnímu prostředí a originality. V Beskydech, v Pobeskydí a na Valašsku máme přes 40 držitelů této značky. Naleznete zde jeména výrobky, ale i první vlaštovky služeb (zážitků). Značka je součástí rodiny regionální značek sdružených pod Asociaci regionální značek.

Koordinaci značky Beskydy originální produkt jsme převzali v roce 2020. Hlavní naší myslenkou oživit značku a rozvinout její propagaci a marketig. Ve stejné době se na nás obrátil i náš polský partner Powiat Pszczyński, který místní producenty dlouhodobě podporoval a zvažoval zavedení regionální značky na svém území. Společně jsme připravili projekt zaměřený  výměnu zkušenosti (se zavedení a koordinaci regionální značky) a společnou propagaci držitelů značek a jejich výrobků a služeb.

Projekt s název Regionální produkty - bohatství pohraničí (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495) byl finančně podpořen programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, a to Fondem mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Z celkových výdajů projektu (46 500,20 EUR) je pro nás určeno 22 972,70 EUR.

Aktivity českého partnera pro rok 2021:

  • Realizace fotoreportáží u producentů
  • Propagace na sociálních sítích
  • Vydání novin Doma v Beskydech
  • Příprava propagačního filmu
  • Příprava katalogu (katalogové listy)
  • Workshop k martingu
  • Účast na workshopu k nové značce polské partnera
  • Prezentace na místních a regionálních akcích v ČR a PL

Přehled výrobků a služeb regionální značky >>