Gabriela Žitníková – Dílna U beránka

Sociální podnik Dílna U beránka je součástí zemědělské usedlosti Bludička. Vlna, kterou v dílně používají, pochází ze starobylého plemene Valašské ovce, kterému hrozilo vyhynutí. Tyto ovečky chová paní Žitníková se svým manželem na rodinném hospodářství již od roku 1998, kdy se zapojili do jejich záchrany. „Vlna z Valašek je dnes pro svou hrubost považována za odpad. Uvědomila jsem si, že jediný způsob, jak tento pohled změnit, je vdechnout jí nové využití. Naučila jsem se proto naše ovce stříhat ručními nůžkami, vlnu ručně prát, sušit, barvit… Metodou suchého plstění jsem začala tvořit originální šperky, které v sobě nesou příběh ovečky Valašky. Poté přišla myšlenka navázat zpracování vlny na vznik sociálního podniku a vytvořit pracovní příležitost pro lidi se zdravotním hendikepem. A tak se zrodila Dílna U beránka a kreativní balíčky s názvem Beránčí kožíšek."

Usedlost nabízí také nejrůznější vzdělávací programy pro školy a školky, zajišťuje studentům zemědělských škol odbornou praxi, a v neposlední řadě provozuje Mobilní salaš. Ta se zvířátky zajíždí mimo farmu a během svého programu představí živé ovečky Valašky, umožní vyzkoušet si práci s vlnou a seznámí účastníky s historií salašnického života. Zpočátku se Mobilní salaš zaměřovala výhradně na integraci hendikepovaných a seniorů do společenského života, dnes lze tento certifikovaný zážitek objednat také na školní či veřejné akce.

V roce 2021 paní Žitníková vydala svou první autorskou knihu Příběhy pastýřky. Celá se vyrábí ručně přímo v Dílně U beránka. Ilustrátorka PhDr. Magda Andresová doprovodila vyprávění o malé zrzavé pastýřce a jehňátku „k ničemu“ obrázky, které čtenáře chytnou za srdce. „Knížka je pohledem do jedné z těch mnoha pastýřských duší, které utvářely náš kraj, a věřím, že každému čtenáři přinese to, co je třeba."  

Více o výrobcích:

Šperky od pastýřky a kreativní sada Beránčí kožíšek

Mobilní salaš

Kniha Příběhy pastýřky

 

            

Foto: Miroslav Hodeček