3. výzva - LEADER 2007-2013

Třetí výzva k předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena 8. března 2010 pro všechny fiche tj.:

  • Fiche č. 1 Občanská vybavenost
  • Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice
  • Fiche č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání
  • Fiche č. 4 Cestovní ruch
  • Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura

Bylo předloženo 35 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 38,5 mil. Kč. Z toho bylo 17 žádostí schváleno k podpoře a úspěchně dokončeno.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

25. 7. 2011

Rádi zveřejňujeme...

V těchto dnech obdržela naše MAS potěšující zprávu od paní Růženy Kopčákové, starostky obce Lhotka (zveřejňujeme v plném znění). >>

> archiv aktualit

Co Vás aktuálně čeká:

Podpis dohody a předání kopie na MAS (článek) >>

Administrace projektu (článek) >>

Zadávací řízení na dodavatele (článek) >>

Žádost o proplacení výdajů a kontrola na místě (článek) >>

Povinná publicita a udržitelnost projektu (článek) >>

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>

Poznámka: Nová Pravidla IV.1.2 platná od 3. 3. 2011 neplatí pro tuto výzvu s výjimkou vybraných kapitol a to pouze pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější. (viz kap. 14 Závěrečná a přechodná ustanovení).

Jak se orientovat v dokumentech >>

Dokumenty MZe a SZIF naleznete rovněž na stránkách SZIF >>.