6. výzva - LEADER 2007-2013

Dne 25. listopadu 2011 vyhlásila MAS Pobeskydí 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje vekonkova ČR pro:

  • Fiche 1 - Občanská vybavenost (podopatření III.2.1.2 str. 80 Metodiky)
  • Fiche 3 - Rozvoj zemědělského podnikání (podopatření I.1.1.1. str. 15 Metodiky)
  • Fiche 4 - Cestovní ruch (opatření III.1.3.2 str. 70 Metodiky)

Bylo předloženo 28 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 18,8 mil. Kč. Z toho bylo 10 žádostí vybráno k podpoře. Čtyři schválení žadatelé odstoupili od realizace projektu.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

30. 7. 2012

Schválené žádosti o dotaci Státním zemědělským intervenční fondem - 6. výzva

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci, které byly zaregistrovány v rámci 15. kola PRV (6. výzva MAS Pobeskydí). >>

13. 6. 2012

Pozvánka na školení „Realizační část Pravidel IV. 1. 2 PRV“

Dne 28. června 2012 se ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích (vchod A, 1. patro) uskuteční školení úspěšných žadatelů z výzvy č. 6. Podrobnosti zde.

27. 3. 2012

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě

Dne 23. března 2012 byly na RO SZIF v Opavě zaregistrovány žádosti, které byly výběrovou komisí vybrány v 6. Výzvě MAS Pobeskydí. Pro úspěšné žadatelé to znamená, že tímto dnem můžou započít s realizací projektu.

24. 2. 2012

Výsledky výběru projektů - 6. Výzva

Dne 21. února 2012 zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodování předložených žádostí. Výsledky výběru zde.

24. 1. 2012

Veřejné projednávání projektů podaných do Výzvy č. 6 MAS Pobeskydí

Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí o dotaci, budou veřejné prezentace probíhat ve dvou dnech. A to 7. února 2012, kdy budou prezentovány žádosti z Fiche č. 3 a 4 a poté 21. února 2012. V tento den budou prezentovány žádosti z Fiche č. 1. Následně zasedne Výběrová komise MAS Pobeskydí, které provede obodování všech podaných žádostí. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast z řad široké veřejnosti. >>

19. 12. 2011

Ukončení příjmu žádostí - Výzva č. 6

Dne 16. prosince 2011 ve 14 hod. byl ukončen příjem žádostí do Výzvy č. 6. Seznam všech přijatých žádostí zde.

25. 11. 2011

Vyhlášení Výzvy č. 6 MAS Pobeskydí

Dnes byla MAS Pobeskydí vyhlášena Výzva č. 6 k předkládání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. >>

21. 11. 2011

Školení pro zájemce o podání žádosti o dotaci - Výzva č. 6

Dovolujeme si Vás pozvat na školení, které pořádáme pro zájemce o podání žádosti o dotaci ve Výzvě č. 6 MAS Pobeskydí. Školení se uskuteční ve dnech 29. 11. od 13:00 hod. a 1. 12. od 09:00 hod. t.r. ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích. Bližší informace naleznete v Příhlašce ke školení. >>

21. 11. 2011

Vyhlášení Výzvy č. 6 MAS Pobeskydí

Dne 25. listopadu 2011 bude pravděpodobně vyhlášena Výzva č. 6 MAS Pobeskydí. V této výzvě budou přijímány projekty v rámci Fichí č. 1, 2 a 3. >>

> archiv aktualit

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>