7. výzva - LEADER 2007-2013

Dne 6. srpna 2012 byla vyhlášena Výzva č. 7. Samotný termín přijímání projektů se stanovil od 20. srpna do 4. září 2012.

Byly přijímány žádosti o dotaci v rámci následujících fichí:

  • Fiche 2 - Kulturní dědictví a tradice (podopatření III.2.2 str. 82 Metodiky)
  • Fiche 5 - Životní prostředí a infrastruktura (podopatření III.2.1.1 str. 71 Metodiky)

Bylo předloženo 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 12,8 mil. Kč. Realizace posledního ze 4 podpořených projektů byla dokončena v únoru, proplacení dotace proběhlo na konci května 2014.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

4. 2. 2013

Schválené žádosti o dotaci Státním zemědělským intervenčním fondem - 7. výzva

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci, které byly zaregistrovány v rámci 17. kola PRV (7. výzva MAS Pobeskydí). >>

19. 10. 2012

Výsledky výběru projektů - 7. výzva

Dne 18. října 2012 zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodování předložených žádostí. Výsledky výběru zde.

9. 10. 2012

Školení členů Výběrové komise, veřejná prezentace žádostí o dotaci, zasedání Výběrové komise

Dne 11. října 2012 se uskuteční ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích čp. 1 (vchod A, 1. patro) školení členů výběrové komise MAS Pobeskydí. 18. října 2012 proběhne od 8:30 do 11:20 veřejná prezentace žádostí o dotaci dle harmonogramu. Poté zasedne výběrová komise k samotnému hodnocení žádostí, které byly podány v rámci 7. výzvy.

10. 9. 2012

Seznam přijatých žádostí do 7. výzvy mas pobeskydí

V úterý 4. září 2012 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 7. Výzvy MAS Pobeskydí. Seznam přijatých žádostí zde.

6. 8. 2012

Vyhlášení Výzvy č. 7 MAS Pobeskydí

Dnes 6. srpna 2012 byla vyhlášena Výzva č. 7 MAS Pobeskydí k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

3. 8. 2012

Školení pro žadatele - 7. výzva

Ve dnech 13. srpna od 13 hod. a 15. srpna od 9 hod. proběhnou školení pro potenciální žadatele o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Pobeskydí. Podrobnosti v přihlášce.

1. 8. 2012

Výzva č. 7 MAS Pobeskydí

Předběžný termín vyhlášení 7. výzvy MAS Pobeskydí je stanoven na pondělí 6. srpna 2012. Samotný příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 20. srpna do 4. září 2012. Vyhlášeny budou Fiche č. 2 - Kulturní dědictví a tradice a Fiche č. 5 - Životní prostředí a infrastruktura.

> Archiv aktualit

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>