Podpořené projekty

MAS Pobeskydí v průběhu období 2008 až 2013 (2014) vyhlásila cca 10 výzev k předkládání žádostí o dotaci. V rámci výzev byly podporovány projekty ve pěti fichích (více >>). Projekty byly postupně doporučeny k podpoření výběrovou komisí MAS ( více >>), zaregistrovány a kontrolovány na SZIF. Následně docházelo ke schválení projektů, podpisu dohod o poskytnutí dotace a projekty byly ealizovány. Po ukončení realizace byla podávána žádost o proplacení a dotace byla ve většině případů v požadované výši proplacena.

1. výzva

2. výzva

3. výzva

4. výzva

5. výzva

6. výzva

7. výzva

8. výzva

9. výzva

10. výzva