5. výzva - LEADER 2007-2013

Dne 11. července 2011 vyhlásila MAS Pobeskydí 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR pro fichi č. 5 Životní prostředí a infrastruktura.

Bylo předloženo 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 11,47 mil. Kč. Sešly se žádostí o dotaci na projekty zaměřené na obnovu komunikací, zvýšení dopravní bezpečnosti i na úpravy veřejnch prostranství. Výběrová komise na svém zasedání 4. října 2011 vybrala k podpoře 6 žádostí. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny, z nichž poslední byl dokončen na jaře 2013. Celkem byla proplacena dotace ve výši 3,25 mil. Kč.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

5. 3. 2012

Schválené žádosti o dotaci Státním zemědělským intervenční fondem

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci, které byly zaregistrovány v rámci 14. kola PRV. MAS Pobeskydí byly schváleny všechny projekty, které byly vybrány k podpoře v 5. výzvě MAS Pobeskydí.

7. 11. 2011

Školení "Realizační část pravidel IV.1.2 PRV" pro příjemce dotace - Výzva č. 4 a č. 5

Dne 10. listopadu 2011 ve 13 hod. pořádáme školení s názvem "Realizační část pravidel IV.1.2. PRV" pro příjemce dotace z Výzvy č. 4 a Výzvy č. 5. >>

5. 10. 2011

Výsledky výběru projektů - Výzva č. 5

Dne 4. října 2011 proběhla veřejná prezentace projektů podaných do Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí. Po ukončení prezentací zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí a provedla bodování předložených žádostí. Výsledky výběru zde.

15. 9. 2011

Veřejné projednávání projektů podaných do Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí

Dne 4. října 2011 proběhne ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích čp. 1 veřejné projednávání přijatých projektů v rámci Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast z řad široké veřejnosti. >>

29. 8. 2011

Ukončení příjmu žádostí - Výzva č. 5

Dne 23. srpna 2011 ve 14 hod. byl ukončen příjem žádostí podávaných do Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí. Seznam přijatých žádostí zde.

8. 8. 2011

Zahájení příjmu žádostí o dotaci - Výzva č. 5

Dnes 8. 8. 2011 byl od 7:30 zahájen příjem žádostí o dotaci do Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí, Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, osa IV - LEADER, opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvoje strategie. Příjem bude ukončen dne 23. 8. 2011 ve 14 hod.

12. 7. 2011

Školení pro zájemce o podání Žádosti o dotaci

Dovolujeme si Vás pozvat na školení, které pořádáme pro zájemce o podání žádosti o dotaci ve Výzvě č. 5 MAS Pobeskydí. Školení se uskuteční ve dnech 20. 7. od 9:00 hod. a 4. 8. od 13:00 hod. t.r. ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicíh. Bližší informace naleznete v Příhlašce ke školení. >>

11. 7. 2011

Vyhlášení Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí

Dnes byla MAS Pobeskydí vyhlášena Výzva č. 5 k předkládání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. >>

Současně s Výzvou byl zveřejněn elektronický formulář Žádosti o dotaci. >>

29. 6. 2011

Schválení Fiche č. 5 pro 5. Výzvu

Státní zemědělský intervenční fond schválil dne 28. června 2011 Fichi č. 5 pro 5. Výzvu MAS Pobeskydí. Výzva č. 5 bude pravděpodobně vyhlášena dne 11. července 2011. >>

> archiv aktualit

Co Vás aktuálně čeká:

Podpis dohody a předání kopie na MAS (článek) >>

Administrace projektu (článek) >>

Zadávací řízení na dodavatele (článek) >>

Žádost o proplacení výdajů a kontrola na místě (článek) >>

Povinná publicita a udržitelnost projektu (článek) >>

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>