8. výzva - LEADER 2007-2013

Výzva byla vyhlášena 2. ledna 2013 a samotný termín přijímání projektů se stanovil od 14. do 24. ledna 2013.

Byly přijímány žádosti o dotaci v rámci následujících fichí:

  • Fiche 1 - Občanská vybavenost (podopatření III.2.1.2 str. 76 Metodiky)
  • Fiche 3 - Rozvoj zemědělského podnikání (podopatření I.1.1.1 str. 15 Metodiky)
  • Fiche 4 - Cestovní ruch (podopatření III.1.3.2 str. 66 Metodiky)

Bylo předloženo 30 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 18,4 mil. Kč. Z toho 12 žádostí bylo vybráno k podpoře. Realizace posledního projektu byla dokončena v srpnu 2014, proplacení dotace proběhlo na konci října 2014.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

26. 7. 2013

Schválené žádosti o dotaci Státním zemědělským intervenčním fondem - 8. výzva

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci, které byly zaregistrovány v rámci 18. kola PRV (8. výzva MAS Pobeskydí).>>

19. 3. 2013

Pozvánka na školení - Realizační část Pravidel IV. 1. 2 PRV

Školení se uskuteční 4. dubna 2013 od 9 hod. ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích (vchod A, 1. patro). >>

18. 3. 2013

Registrace vybraných žádostí na RO SZIFu

Dne 13. března 2013 proběhla na Regionálním odboru SZIFu v Opavě registrace vybraných žádostí z 8. výzvy MAS Pobeskydí. >>

13. 3. 2013

Seznam vybraných žádostí - 8. výzva

Dle Pravidel IV.1.1 je MAS povinna zveřejnit na svých internetových stránkách Seznam vybraných žádostí, a to nejpozději poslední den příjmu žádostí na RO SZIF. Seznam zde.

27. 2. 2013

Výsledky výběru projektů - 8. Výzva

Dne 26. února 2013 proběhlo zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí, která provedla bodování předložených žádostí o dotaci z Výzvy č. 8. Výsledky zde.

7. 2. 2013

Zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí

Dne 26. února 2013 proběhne zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí,  které se uskuteční ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích čp. 1 (vchod A, 1. patro). V rámci tohoto zasedání budou hodnoceny žádosti o dotace, které byly podány v 8. Výzvě MAS Pobeskydí.

1. 2. 2013

Veřejná prezentace projektů - 8 . výzva MAS Pobeskydí

Dne 19. února 2013 proběhne veřejná prezentace projektů, které byly podány v rámci 8. Výzvy MAS Pobeskydí, a to ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny, vchod A, 1. patro v Třanovicích čp. 1. Časový harmonogram naleznete zde.

28. 1. 2013

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č. 8 MAS Pobeskydí

Příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 8 MAS Pobeskydí proběhl od 14. do 24. ledna 2013. Seznam všech přijatých žádostí zde.

2. 1. 2013

Vyhlášení Výzvy č. 8 MAS Pobeskydí

Dnes 2. ledna 2013 byla vyhlášena Výzva č. 8 MAS Pobeskydí. Ve dnech 8. a 10. ledna proběhne školení potenciálních žadatelů. >>

6. 12. 2012

Předpokládaný termín vyhlášení 8. výzvy MAS Pobeskydí

Předpokládaný termín vyhlášení 8. výzvy MAS Pobeskydí je stanoven na 2. ledna 2013. Školení pro potenciální žadatele pravděpodobně proběhne ve dnech 8. a 10. ledna 2013.

> Archiv aktualit

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>