2. Výzva - LEADER 2007-2013

Druhá výzva k předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena 9. března 2009 pro všechny fiche tj.:

  • Fiche č. 1 Občanská vybavenost
  • Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice
  • Fiche č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání
  • Fiche č. 4 Cestovní ruch
  • Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura

Bylo předloženo 30 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 33 mil. Kč. Z toho bylo 17 žádostí vybráno k podpoře. Jednu žádost žadatel v průběhu administrativní kontroly stáhnul a bylo úspěšně dokončeno 16 projektů.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

No any news.

> Archiv aktualit

Dokumenty ke stažení (aktuální pro tuto výzvu):

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>

Poznámka: Nová Pravidla IV.1.2 platná od 3. 3. 2011 neplatí pro tuto výzvu s výjimkou vybraných kapitol a to pouze pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější. (viz kap. 14 Závěrečná a přechodná ustanovení).

Jak se orientovat v dokumentech >>

Dokumenty MZe a SZIF naleznete rovněž na stránkách SZIF >>