9. výzva - LEADER 2007-2013

Dne 2. dubna 2013 vyhlásila MAS Pobeskydí 9. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR pro:

  • Fiche 2 - Kulturní dědictví a tradice (podopatření III.2.2 str. 80 Metodiky)
  • Fiche 4 - Cestovní ruch (podopatření III.1.3.2 str. 66 Metodiky)
  • Fiche 5 - Životní prostředí a infrastruktura (podopatření III.2.1.1 str. 70 Metodiky)

Bylo předloženo 21 žádostií s celkovým požadavkem na dotaci 14,6 mil. Kč. Z toho 11 žádostí bylo podpořeno. Jeden žadatel od realizace odstoupil. Poslední projekt byl dokončen v srpnu 2014 a dotace byla proplacena v říjnu 2014.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

25. 10. 2013

Schválené žádosti o dotaci Státním zemědělským intervenčním fondem - 9. výzva

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci, které byly zaregistrovány v rámci 19. kola PRV (9. výzva MAS Pobeskydí). >>

30. 5. 2013

Změna termínu registrace vybraných žádostí na RO SZIFu

Žádosti o dotaci, které byly vybrány v rámci 9. výzvy MAS Pobeskydí budou registrovány 19. 6. 2013. A to z důvodu změny příjmu žádostí 19. kola. Po tomto datu může započít realizace projektů.

27. 5. 2013

Seznam vybraných žádostí

Dle Pravidel IV.1.1 je MAS povinna zveřejnit na svých internetových stránkách Seznam vybraných žádostí, a to na předepsaném formuláři SZIFu. Seznam zde.

23. 5. 2013

Výsledky výběru projektů - 9. výzva

Dne 22. května 2013 proběhlo zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí, která provedla bodování předložených žádostí o dotaci z Výzvy č. 9. Výsledky zde.

3. 5. 2013

Veřejná prezentace a zasedání výběrové komise

Dne 16. května 2013 se uskuteční veřejná prezentace projektů. Ve středu 22. května poté proběhne samotné hodnocení předložených žádostí. Více v pozvánce.

29. 4. 2013

Veřejná prezentace projektů LEADER

Dne 16. 5. 2013 se ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny (1. patro, vchod A) v Třanovicích čp. 1, uskuteční veřejná prezentace projektů podaných do 9. výzvy MAS Pobeskydí. Tímto zveme širokou veřejnost. Harmonogram jednotlivých prezentací naleznete zde.

2. 4. 2013

Výzva č. 9 MAS Pobeskydí

Dnes 2. dubna 2013 byla vyhlášena Výzva č. 9. Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde.

27. 3. 2013

Školení k podávání žádostí o dotaci v 9. výzvě MAS Pobeskydí

Školení proběhne ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích, vchod "A", 1. patro, a to ve dnech 9. dubna od 13 hod. a 11. dubna od 9 hod. Pozvánka zde.

18. 2. 2013

Výzva č. 9 MAS Pobeskydí

Začátkem dubna 2013 se předpokládá vyhlášení Výzvy č. 9 MAS Pobeskydí, a to na Fichi č. 2 - Kulturní dědictví a tradice, Fichi č. 4 - Cestovní ruch a Fichi č. 5 - Životní prostředí a infrastruktura.

> Archiv aktualit

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>