10. výzva - LEADER 2007-2013

K dočerpání zbylých finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR vyhlásila Místní akční skupina Pobeskydí dne 2. 1. 2014 mimořádnou 10. výzvu k předkládání žádostí o dotaci pro:

  • Fiche č. 1 Občanská vybavenost
  • Fiche č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání

Bylo předloženo 24 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 10,7 mil. Kč. Z toho 8 žádostí bylo podpořeno. Realizace posledního projektu byla dokončena v dubnu 2015, proplacení dotace proběhlo v květnu 2015.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

20. 5. 2014

Podpis dohod se blíží

Upozorňujeme vybrané žadatelé 10. výzvy, že v souvislosti s končícím programovým obdobím, je potřeba dohody o poskytnutí dotace podepsat do 30. 6. 2014. Doporučujeme si již teď připravit povinnou přílohu potvrzení finančního úřadu, že máte vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování žádosti o dotaci (7. 3. 2014). O případných dalších povinných přílohách budete informováni ve zvacím dopise SZIF.

20. 5. 2014

Schválené žádosti 10. výzvy

5. května SZIF schválil 8 žádosti o dotaci zaregistrovaných v rámci 20. kola příjmu žádosti a doporučených výběrovou komisí MAS Pobeskydí k podpoře v rámci 10. výzvy. >>

10. 3. 2014

Zaregistrované žádosti na SZIF

Dne 7. 3. 2014 proběhla úspěšná registrace doporučených žádosti o dotaci na RO SZIF v Opavě v rámci 20. kola příjmu žádosti. Od tohoto dne mohou žadatelé začít realizaci projektu. >>

27. 2. 2014

Seznam vybraných žádostí - Výzva č. 10

Dne 25. února 2014 proběhlo zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí, která provedla bodování předložených žádostí o dotaci z Výzvy č. 10. Výsledky zde.

11. 2. 2014

Veřejná prezentace projektů, zasedání výběrové komise, pozvánka pro členy výběrové komise

Dne 20. února 2014 proběhne veřejná prezentace projektů, které byly podány v rámci 10. Výzvy MAS Pobeskydí, a to ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny, vchod A, 1. patro v Třanovicích čp. 1. 25. února 2014 bude samotné zasedání výběrové komise, která ohodnotí předložené žádosti. Pozvánka pro členy výběrové komise zde. Časový harmonogram prezentací naleznete zde.

24. 1. 2014

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č. 10 MAS Pobeskydí

Dne 2. ledna 2014 vyhlásila MAS Pobeskydí Výzvu č. 10 k podávání žádostí o dotaci z osy IV.1.2 (Leader) Programu rozvoje ČR 2007 – 2013. Příjem žádostí proběhl od 16. do 23. ledna 2014. V rámci této výzvy se přijímaly žádosti do Fiche č. 1 – Občanská vybavenost a Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání. Seznam přijatých žádostí zde.

3. 1. 2014

Soutěž o „Nejhezčí název projektu 10. výzvy MAS Pobeskydí“

MAS Pobeskydí vyhlašuje soutěž o „Nejhezčí název projektu 10. výzvy MAS Pobeskydí“. Veškeré informace naleznete zde

2. 1. 2014

Informace o změně právní formy žadatele/příjemce dotace od 1. 1. 2014

V souvislosti s tiskovou zprávou SZIFu o změně občanského zákoníku a souvisejících předpisů informujeme žadatele/příjemce dotace o změnách definice právní formy uvedených v pravidlech PRV 2007-2013 a navazujících dokumentech MAS. >>

2. 1. 2014

Vyhlášení výzvy č. 10 MAS Pobeskydí, školení k podávání žádosti o dotaci

Dnes 2. ledna 2014 byla vyhlášena Výzva č. 10 MAS Pobeskydí. Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde. Ve dnech 7. a 9. ledna proběhne školení k podávání žádostí o dotaci, a to  ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích, vchod "A", 1. patro. Pozvánka zde.  

13. 12. 2013

Výzva č. 10 MAS Pobeskydí

Během ledna 2014 se předpokládá vyhlášení Výzvy č. 10 MAS Pobeskydí, a to pravděpodobně na Fichi č. 1 - Občanská vybavenost a  Fichi č. 3 - Rozvoj zemědělského podnikání.

 

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>