4. výzva - LEADER 2007-2013

Dne 20. dubna 2011 vyhlásila MAS Pobeskydí 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR pro:

  • Fiche 1 - Občanská vybavenost
  • Fiche 2 - Kulturní dědictví a tradice
  • Fiche 3 - Rozvoj zemědělského podnikání
  • Fiche 4 - Cestovní ruch

Bylo předloženo 27 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 26,2 mil. Kč. Z toho bylo 12 žádostí vybráno k podpoře a všechny úspěšně zrealizovány.

Přehled podpořených a dokončených projektů >>

Aktuality k výzvě:

20. 10. 2011

Schválené žádosti o dotaci - 4. Výzva

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotace zaregistrované v rámci 13. kola příjmů žádostí. MAS Pobeskydí byly schváleny všechny projekty, které byly vybrány k podpoře Výběrovou komisí MAS Pobeskydí ve 4. výzvě. >> 

13. 6. 2011

Zasedání Výběrové komise MAS Pobeskydí - Výzva č. 4

Dne 10. června 2011 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Pobeskydí, která provedla hodnocení Žádostí o dotaci, které byly předloženy ve Výzvě č. 4 MAS Pobeskydí (PRV 2007-2013, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie). >>

Seznam vybraných žádostí. >>

26. 5. 2011

Pozvání na veřejné projednávání přijatých projektů

Dne 9. června 2011 proběhne ve školící místnosti Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích čp. 1 veřejné projednávání přijatých projektů v rámci Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast z řad široké veřejnosti.

Pozvánka, Harmonogram

19. 5. 2011

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č. 4 MAS Pobeskydí

Ve dnech 9. - 13. května 2011 proběhl příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí. Seznam přijatých žádostí zde.

2. 5. 2011

Veřejná prezentace projektů - upozornění pro žadatele

V týdnu od 6. do 10. června 2011 se uskuteční veřejná prezentace projektů podávaných v rámci Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí. >>

20. 4. 2011

Vyhlášení Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí

Dnes byla MAS Pobeskydí vyhlášena Výzva č. 4 k předkládání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. >>

Současně s Výzvou byl zveřejněn elektronický formulář Žádosti o dotaci. >>

11. 4. 2011

Závazné vzory povinných příloh Žádosti o dotaci

Na stránkách SZIFu byly zveřejněny závazné vzory povinných příloh Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2. V rámci 4. Výzvy MAS Pobeskydí se tyto vzory týkají Fiche č. 1 (v případě, že je podpora poskytována v režimu "blokových vyjímek"), 3 a 4. K dispozici jsou v sekci "Dokumenty ke stažení". >>

> archiv aktualit

Co Vás aktuálně čeká:

Podpis dohody a předání kopie na MAS (článek) >>

Administrace projektu (článek) >>

Zadávací řízení na dodavatele (článek) >>

Žádost o proplacení výdajů a kontrola na místě (článek) >>

Povinná publicita a udržitelnost projektu (článek) >>

Dokumenty ke stažení:

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf), IZArc (*.zip)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>

Jak se orientovat v dokumentech >>

Dokumenty MZe a SZIF naleznete rovněž na stránkách SZIF >>.