Články

30 . 10 . 2012

Na startu tvorby nové strategie

Platnost současné Strategie rozvoje Pobeskydí se nyní chýlí ke konci spolu s koncem programovacího období Evropské unie a chceme-li své území rozvíjet i nadále, musíme se již nyní zamyslet nad jeho potřebami. Garantem přípravy nové strategie pro období let 2014-2020 je MAS Pobeskydí.

12 . 6 . 2012

LeaderFEST 2012

Pomyslný klíč k pořádání této akce převzala tentokrát slovenská MAS LEV o.s. se sídlem v Levoči. Zaměstnanci v čele s předsedkyní připravili ve dnech 29. až 31. května, mimo workshopů a závěrečné konference, také bohatý doprovodný kulturní program.

13 . 3 . 2012

Záznam z konference Udržitelný rozvoj na venkově

Aktivitou projektu Zelené centrum v Třanovicích, jehož nositelem jsou Třanovice služby, o.p.s. a Místní akční skupina Pobeskydí je jedním z partnerů, bylo uspořádání konference Udržitelný rozvoj na venkově dne 23. února v sále obecního úřadu v Třanovicích.

18 . 11 . 2011

Konference Venkov 2011

Konference Venkov 2011, s pracovním názvem Venkov v Prčici, se konala ve středočeském kraji ve městě Sedlčany a Sedlci-Prčici.

16 . 11 . 2011

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě - Výzva č. 5

Dne 25. října 2011 proběhla na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě registrace vybraných žádostí z Výzvy č. 5 MAS Pobeskydí.

22 . 9 . 2011

Obnovená komunikace, chodník, nová hřiště - vše díky LEADERu

V průběhu měsíce září jsme se zúčastnili několika kontrol na místě u zrealizovaných projektů LEADER zaměřených na životní prostředí a infrastrukturu, občanskou vybavenost a rozvoj zemědělského podnikání.

1 . 9 . 2011

Země živitelka 2011 - České Budějovice

I v letošním roce zajistila Národní síť místních akčních skupin ČR svým členům možnost účastnit se na výstavě Země Živitelka 2011 v Českých Budějovicích.

15 . 8 . 2011

V Bruzovicích dokončen úspěšný projekt

Dne 13. srpna 2011 uspořádala obec Bruzovice slavnostní zahájení provozu Kulturně sportovního centra obce Bruzovice.

25 . 7 . 2011

Rádi zveřejňujeme...

V těchto dnech obdržela naše MAS potěšující zprávu od paní Růženy Kopčákové, starostky obce Lhotka (zveřejňujeme v plném znění):

16 . 6 . 2011

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě - Výzva č. 4

Dne 17. června 2011 proběhla na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě registrace vybraných žádostí z Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí.

12345678