Články

12 . 3 . 2019

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Pracuje Vaše nestátní nezisková organizace s dětmi a mládeži, pravidelně se cházíte v "klubovně", považujete se za neformální vzdělávání (nezaměřujete se na sport či sociální službu). Právě pro Vás je nabídka Rady dětí a mládeže MSK na zapojení do projektu na zvýšení kvality neformálního vzdělávání. Aktivity (šablony) projektu jsou zaměřené na:
• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
• Sdílení zkušenosti pracovníků v neformálním vzdělávání
• Tandemové neformální vzdělávání
• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
• Projektové dny v klubovně/mimo klubovnu
• Klub v neformálním vzdělávání

Přihlášení do projektu je nutné do 31. 3. 2019 a to odevzdání přihlásky.

Úvodní dopis a šablony k výběru

Šablony - o čem to je

Přihláška k realizaci šablon

 

16 . 1 . 2019

Seminář pro žadatele OPŽP 3. výzva

Ve středu 16. ledna jsme uspořádali seminář pro žadatele OPŽP v Třanovicích.

25 . 10 . 2018

Interaktivní výuka biologie pro školy v ORP Frýdek-Místek

Jednou z aktivit projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II je zajištění výuky biologie v unikátní interaktivní učebně provozované Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s. v Třinci.

 

22 . 8 . 2018

Oběžník 2018/02 projektu Místní akční plán F-M II

 

Světlo světa spatřilo nové číslo zpravodaje projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (oběžníku). Ke stažení je k dispozici zde: https://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-obeznik-2018-02-pro-web-.pdf

Přejeme příjemné čtení.

Za realizační tým projektu

David W. Novák

30 . 6 . 2018

Když máte tu čest a výsadu pečovat... z pohledu realizačního týmu projektu

Na její vlídné tváři se rýsuje jemný úsměv. Má přimhouřené oči a odpočívá ve svém oblíbeném křesle. Působí tak spokojeně. Komu by přišlo na mysl, že právě tato osůbka nedávno překonala tolik překážek, které ji život postavil do cesty. A to už vůbec nemluvě o její nejbližší rodině. Ta totiž s láskou, odvahou a odhodláním vyšla naproti nové a nelehké životní zkušenosti. Jejich babička ještě donedávna žila samostatně ve svém bytě. Ačkoliv ji už jistou dobu doprovázela Alzheimerova choroba, s občasnou pomocí rodiny vše zvládala vlastními silami. Pak nastal zlom. Objevily se vážné zdravotní problémy a musela být hospitalizovaná. Bylo jisté, že po propuštění z nemocnice se už nebude moci vrátit do svého bytu a bude potřebovat celodenní pomoc druhé osoby.

22 . 2 . 2018

Žádost o dotaci 2. výzva PRV - číslo opatření

V rámci 2. výzvy PRV je potřeba v žádosti o dotaci vyplnit opatření a podopatření strategie a podíl. V rámci výzvy MAS Pobeskydí se podopatření neuvádí a podíl je vždy 100%. Opatření jsou navázány na fiche následovně:

20 . 11 . 2017

Podnikatelská snídaně Staříč

Říká se, že jídlo spojuje lidi a že úspěšný den začíná snídaní, proto jsme se rozhodli uspořádat setkání s názvem „Podnikatelská snídaně“. Podnikatelé měli možnost získat informace o dotačních možnostech z Programu rozvoje venkova a také informace o naší místní akční skupině. Účastníci semináři měli rovněž možnost poznat se navzájem a dozvědět se tak něco o podnikatelských aktivitách svých sousedů.

28 . 8 . 2017

Avízo výzvy "Přístup k zaměstnání"

Na 20. září je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti v rámci opatření "Přístup k zaměstnání". Přijímány budou neinvestiční projekty s výdaji do 1,98 mil. Kč v Operačním programu Zaměstnanost.

10 . 8 . 2017

Podporujeme podmínky pro kvalitní vzdělávání

Až do 11. září bude otevřena výzva MAS Pobeskydí, ve které je připraveno 15 milionů korun na projekty do vzdělávací infrastruktury. Žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu ve třech aktivitách výzvy:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
19 . 4 . 2017

Závěry workshopu k realizaci šablon

Dne 10. dubna 2017 se uskutečnil v odpoledních hodinách workshop k realizaci šablon k výzvě OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Workshopu se zúčastnili zástupci cca desítky škol z Pobeskydí. Po úvodním představení místní akční skupiny a integrovaného nástroje byla prezentována problematika realizace a administrace projektů – šablon. Problematikou přítomné provázela Mgr. Silvie Lišková, animátorka škol.

12345678