ANIMACE STRATEGIE CLLD

Nedílnou součástí práce místní akční skupiny je povzbudit místní aktéry a obyvatele k zapojení do realizace naší strategie a vytvářet vhodné podmínky k získání podpory z operačních programů (zejména OP Z, IROP, OP ŽP, OP VVV) a Programu rozvoje venkova.

V této souvislosti vydáváme informativní materiály, provádíme individuální konzultace a pořádáme workshopy, besedy, semináře a jiné aktivity za účelem osvojování příkladů dobré praxe, výměně zkušenosti apod.

30. 7. 2018

Nové číslo zpravodaje MAS Pobeskydí

O tom, co se za uplynulý půl rok v MASce událo, co nás čeká a kde se inspirujeme, se dočtete v novém čísle našeho zpravodaje >>

5. 9. 2016

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. 9. 2016 od 8 hod. naše místní akční skupina pořádá informativní seminář "Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí". Seminář by měl otevřít debatu nad možnými projekty v sociální oblasti. Na seminář je vhodné se přihlásit. Vice viz pozvánka >>