Příměstské tábory v Pobeskydí

- podporujeme rodinu bezplatným hlídáním pro pracující rodiče

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Operačního programu Zaměstnanost  100% dotací ve výši 1,7 mil. Kč na projekt Příměstské tábory v Pobeskydí reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337. Tento tříletý projekt se zaměřuje na zajištění bezplatného hlídání dětí pracujících rodičů po dobu práznin na 7 místech v Pobeskydí v 37 turnusech (pondělí až pátek).

Cílem projektu je doplnit nabídku zajištění hlídání dětí v době  prázdnin v území působnosti MAS Pobeskydí a tím pomoci rodičům lépe a efektivně sladit rodinné a pracovní povinnosti. Aktivita příměstských táborů zajistí možnost zaměstnání na plný úvazek, aniž by rodiče byli omezeni v péči o své dítě.

Dalším cílem je umožnit osobám z řad cílové skupiny hledajících nebo aktivně zajímajících se, nastoupit do práce a vhodného zaměstnání aniž by museli odmítnout vhodnou nabídku z důvodu nezajištění hlídání svého dítě v době práce. Rovněž těm, kteří v tuto dobu budou moci nastoupit na rekvalifikaci nebo kvalifikaci z důvodu nástupu do zaměstnání bude vyhověno a umožněno využít aktivit projektu.

Cílovou skupinou jsou pracující rodiče (oba), evidování na úřadu práce či podnikající jako OSVČ.

Na úvod rodiče vyplňují přihlášku, přednost mají rodiče, kteří se přihlásí dříve a dále rodiče se sociálními problémy (posuzuje individuálně koordinátor). Po potvrzení účasti dále oba rodiče vyplňují monitorovací list a podepisují smlouvu. A dokládají zapojení na trh práce tj. potvrzení o zaměstnání, potvrzení z ČSSZ u OSVČ, potvrzení o evidenci na Úřadu práce. Samoživitelky či samoživitelé potvrzují čestných prohlášením, že o dítě pečují sami.

Dle dohody s rodiči jsou v červnu organizovány setkání s rodiči, na kterých jsou řešeny detaily tábora a podepisovány smlouvy a monitorovací listy.

Při nástupu na příměstský tábor rodiče odevzdávají nástupní list a potvrzení o bezinfekčnosti. Je vhodné přinést i kopii průkazu pojištěnce nebo dítě má průkaz pojištěnce u sebe.

Děti jsou na dobu trvání příměstského tábora úrazově pojištěny a pro tyto účely jsou sbírány a předávány pojišťovně jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) uváděném na přihlášce a nástupním listu. Osobní údaje dětí nejsou jinak zpracovávány a archivace těchto dokumentů probíhá na základě povinnosti vyplývajících z podmínek poskytnutí podpory.

Údaje uvedené na potvrzeních, smlouvě a monitorovacích listech jsou sbírány, archivovány a předávány na základě povinnosti vyplývajících z podmínek poskytnutí dotace (podpory).

Projektem není hrazeno stravování dětí, doprava a vstupné na výlety a další výdaje, které přímo nesouvisí se zajištěním hlídání dětí.

 

Pro rok 2020 připravujeme příměstské tábory o jarních prázdninách 24. 2. - 28. 2. 2020 ve Fryčovicích a Kozlovicích.

 

 

DOKUMENTY PRO RODIČE K VYPLNĚNÍ 

Archiv starších dokumentů 2018, 2019