POBESKYDÍ SI HRAJE

Rozvoj venkova potřebuje nejen systematickou a poctivou práci, ale i trochu kreativity a hravosti, abychom se z toho nezbláznili a zaujali i širokou veřejnost. Jednou z cest, jak toho docílit, je pořádání nejrůznějších soutěží a společných zábav.

Invaze plyšáku v Pobeskydí aneb objevujte Pobeskydí s plyšáky

„Během června se k nám dostávaly informace o podivných návštěvách plyšáků v Pobeskydí. První prázdninový víkend se nám povedlo jednoho vyfotit. Plyšový Jerry navštívil hrad Hukvaldy. MAS Pobeskydí žádá veřejnost, aby nám pomohla zmapovat jejich výskyt v regionu."

Přidejte se k nám a objevujte Pobeskydí. Na každý výlet si nezapomeňte vzít svého plyšového kamaráda (nediskriminujeme ani kamarády z jiného materiálu) a vyfoťte ho u více či méně známých krás a zajímavých míst v Pobeskydí. Fotografie vyvěste na náš Facebook nebo je nám pošlete na mail a my je zveřejníme. Všechny fotky budou vyvěšeny i na stránkách MAS, případě využity v publikacích MAS.

POKRAČUJEME I V ROCE 2015... sníh ani mráz nás nezastaví

Plyšáci v Pobeskydí

Nejhezčí název projektu 10. výzvy MAS Pobeskydí

MAS Pobeskydí začátkem roku 2014 vyhlásila soutěž "Nejhezčí název projetku 10. výzvy MAS Pobeskydí". Inspirovali jsme se obdobnou soutěží MAS Hlučínsko. Hledali jsme nejhezčí název projektu podaného v 10. výzvyě naší MAS. Nejde pouze o zábavu, ale poutavý název projektu zaujme i občany, kteří si takto zapamatují nejen název, ale i projekt a realizátora. V prvním kolu soutěže členové orgánů MAS vybrali 5 finalistů:

  • Hoř ohníčku, plápolej, voňavý špekáček nám zadělej
  • Kdo si hraje - nezlobí
  • Co děti, mají si kde hrát?
  • Hrou s traktorem v Pobeskydí, zemědělec všechno sklidí, ovečky si spočítá, to je naše logika...!
  • NAHORU A DOLŮ

O konečném vítězi rozhodovala veřejnost hlasováním tady na internetových stránkách MAS. Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě 24. 6. Zvítěžil název "Co děti, mají si kde hrát?". Gratulace a drobnou cenu si převzala paní Bohačíková, starostka obce Krásná. Vítězi gratulujeme a všem děkujeme za účast a doufáme, že Vás soutěž pobavila.

MOJE VESNICE (MĚSTEČKO) ZA 10 LET

jednalo se o soutěž pro děti a mládež bydlící nebo navštěvující školu v území působnosti MAS Pobeskydí. Tématem soutěže je „Moje vesnice (městečko) za 10 let". Cílem soutěže bylo získat podněty do připravované strategie území Pobeskydí a vzbudit v dětech zájem o místo, ve kterém žijí. Zapojit se mohly mladší děti ve výtvarné soutěži a starší děti v literární soutěži.

Výsledky soutěže a vítězné příspěvky  >>