Výroční zprávy

Výroční zprávy MAS Pobeskydí jsou každoročně schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí.

 

Stanovy, statuty orgánů

Jednací řád valné hromady a stanovy byly schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 24. června 2015 a stejným dnem nabývají účinnosti. Statut a jednací řád výběrové komise byl schválen valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 19. března 2019 a stejným dnem nabývá účinnosti. Statuty programového výboru a kontrolní komise byly schváleny programovým výborem dne 26. dubna 2019 a stejným dnem nabývají účinnosti.

Starší dokumenty MAS

Níže jsou uvedeny dokumenty MAS schválené po listopadu 2014, které jsou již neplatné. Starší dokumenty jsou uloženy v kanceláři MAS. Povinně zveřejňované dokumenty jsou uloženy se sbírce listin ve spolkovém rejstříku.

 

Další informační materiály

Stratigický plán MAS Pobeskydí a další informační materiály jsou (byly) dostupné v tištěné podobě.

Zpravodaj MAS Pobeskydí

K otevření souborů můžete použít: Adobe Reader (*.pdf)

Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader >>