Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost I

Garant

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Irena Liberdová

Výchozí situace

V městské knihovně Frýdek-Místek jsou registrovány dva tisíce dětských čtenářů, což je čtvrtina z počtu dětí do patnácti let, žijících ve Frýdku-Místku. Podle statistických údajů a výzkumů zaměřených na čtení a čtenářství klesá počet dětí / čtenářů a zhoršuje se jejich čtenářská gramotnost. Zda děti čtou, ovlivňuje jejich rodinné prostředí, ale také školská zařízení. Městská knihovna připravuje besedy, knihovnické lekce a další akce pro děti od mateřských škol až po střední školy. Využívání tematických kufříků je stále častější aktivita knihoven nejen ve světě, ale také v Česku. Lze je využívat jednak pro podporu čtenářských aktivit, ale také pro rozvoj např. motoriky u dětí nebo k hravé výuce. S kufříky lze pracovat přímo v knihovně nebo také ve škole či doma.

Cíl

Cílem této aktivity bylo pomocí besed a dílen zaměřených na práci s tematickými kufříky popularizovat četbu u dětí předškolního a školního věku. Dalším cílem aktivity bylo umožnit dětem, jejich rodičům a učitelům přístup k pomůckám pro rozvoj čtenářské gramotnosti a dětský rozvoj obecně. V neposlední řadě učit děti již od útlého věku využívat knihovnu jako instituci pro celoživotní vzdělávání.

Popis a vyhodnocení

Předmětem aktivity mělo být pořízení různých typů tematických kufříků pro děti předškolního a školního věku. Měly se zaměřovat např.:

- na klasické pohádky: O červené Karkulce, O Sněhurce, Tři prasátka …,
- na pohádky o zvířátkách: pro rozvoj znalostí o přírodě na základě pohádek,
- na dopravní pohádky: pro popularizaci a znalost dopravních prostředků, bezpečnosti na cestách,
- na knihy typu "už vím, už umím": kufříky zaměřené na základní dovednosti a schopnosti dětí (poznávání barev, zavazování tkaniček, schopnost používat nůžky …),
- na pohádky pro slušné děti: kufříky podporující etickou výchovu atd.

Každý kufřík měl obsahovat:
- knihy k danému tématu,
- pomůcky pro rozvoj dětí: hračky, montessori pomůcky pro osobní rozvoj, hry …,
- doporučení, jak s kufříkem pracovat - metodický list.

Dále měl být připraven cyklus besed pro děti z frýdecko-místeckých škol, konaných v odděleních pro děti a mládež. Besedy měly být podle výběru jednotlivých školních tříd zaměřeny na práci s jednotlivými kufříky (čtení, dramatizace, hra, dílna atp.). V rámci aktivity mělo být pořízeno dvacet kufříků, z toho osm na podporu čtenářství a dvanáct naučných po dvou tématech. O tématu kufříků měla rozhodnout anketa.

Očekávaným výsledkem aktivity měl být zvýšený zájem o četbu u dětí předškolního a školního věku, usnadněný přístup rodičů a učitelů k pomůckám pro rozvoj čtenářské gramotnosti a dětský rozvoj obecně a zvýšený zájem o služby městské knihovny. Tohoto výsledku mělo být dosaženo pořízením a zpřístupněním dvaceti tematických kufříků, z nichž osm se mělo zaměřovat na podporu čtenářství a dvanáct na naučná témata. Dalším výstupem měl být cyklus besed pro děti a pedagogy z partnerských škol, konaných v odděleních pro děti a mládež.

V roce 2018 proběhla první fáze aktivity, ve které bylo na základě ankety mezi pedagogy zvoleno dvacet témat kufříků. Z toho bylo osm čtenářských vaků pro podporu čtenářství (pohádky, detektivky, hádanky, etiketa apod.) a dvanáct naučných boxů (rostliny, zvířata, lidské tělo, povolání apod.). Byly nakoupeny knihy, didaktické pomůcky a hry, které tvoří náplň jednotlivých kufříků. Některé kufříky byly doplněny pomůckami, které vyrobily řešitelky aktivity. Po zkompletování kufříků byla vypracována první část metodických listů a námětů pro práci s kufříky.

V následujícím roce byly tematické kufříky představeny pedagogům. Bylo jim vysvětleno, jak je si je mohou půjčovat a jak je využívat. Kufříky je možné zapůjčit do škol, nebo je využívat přímo v knihovně v rámci besed s knihovnicemi, a to v ústřední knihovně i v pobočce na Slezské ulici. Z těchto setkání vzešly další náměty na práci s kufříky, na doplnění metodických listů, na další možná témata kufříků i požadavky na jejich další prezentaci, např. na webových stránkách knihovny.

Dále byly uspořádány ukázkové besedy s dětmi za účasti pedagogů a knihovníků. Besedy připravil lektor s využitím metodických listů a dalších námětů na práci s kufříky. Besedy i po ukončení aktivity v knihovně nadále probíhají a kufříky jsou půjčovány zapojeným školám.

Termín realizace

10/2018–6/2019

Ke stažení

Odkaz na galerii s fotografiemi ze všech aktivit spolupráce naleznete zde

Fotogalerie