Setkání s knihou

Garant

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Alexandra Filarová

Výchozí situace

Schopnost čtení je pro uplatnění ve společnosti důležitá. Potřebujeme číst, psát, komunikovat. Čtení je složitý myšlenkový proces, který se netýká jen zvládnutí techniky čtení, ale zejména schopnosti porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat ho k dosahování určitých cílů. Dále nám čtení pomáhá k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života (čtenářská gramotnost). Učitelé většinou chápou rozvíjení čtenářské gramotnosti v užším smyslu: pouze jako dovednost dekódovat text a porozumět mu na doslovné úrovni. Ostatní důležité oblasti čtenářské gramotnosti, zejména celkové porozumění významu textu, využívání čtenářských dovedností, čtenářské sdílení, vztah k četbě se ve škole často rozvíjejí jen nahodile.

Cíl

Cílem aktivity je rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení a čtenářského chování. Učitelé si vyzkouší, jak s texty systematicky pracovat. Naučí se, jak sestavit celou učební jednotku, která by směřovala k cílům čtenářské gramotnosti.

Popis a vyhodnocení

Zapojení učitelé na společné schůzce vyberou knihy (třicet různých titulů), se kterými budou dál, nejdříve samostatně a pak společně, pracovat. Ve výběru titulů budou knihy s místními a regionálními tématy: pověsti, pohádky, s tématy inkluze, knihy s polytechnickou tematikou, tématy setkání generací, popřípadě i cizojazyčný text. Učitelé pro ostatní zapojené připraví akci Setkání s knihou (náměty pro práci s žáky, pracovní listy). Ke každému titulu vypracují metodiku (minimálně čtyři strany). Proběhne několik setkání (cca tři až čtyři), na kterých budou tyto metodiky představeny ostatním (všechny zúčastněné školy dané tituly obdrží). Tato fáze by trvala jedno pololetí školního roku. Učitelé pak vyberou dvacet titulů (pět pro každou věkovou kategorii; kategorie druhý až třetí ročník, čtvrtý až pátý ročník, šestý až sedmý ročník, osmý až devátý ročník), se kterými budou pracovat žáci zúčastněných škol. Žáci budou knihy číst v rámci dílen čtení a doma, vypracovávat zápisy do čtenářských deníčků a na konci školního roku 2019/20 proběhne čtenářská soutěž mezi zúčastněnými školami (předpokládá se zapojení minimálně pěti škol).

Projekt stále probíhá a nelze jej tudíž celkově vyhodnotit.

Termín realizace

1/2019–6/2020

Ke stažení

Odkaz na galerii s fotografiemi ze všech aktivit spolupráce naleznete zde