Aktivity spolupráce

Plánované aktivity

(Projektové záměry na rok 2019)

Matematicko - fyzikální soustředění

Probíhající aktivity

Metodický klub mateřských škol

Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Metodický klub malotřídních škol II

Interaktivní výuka biologie

Mlsná vařečka

Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy

Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička

Mladí výtvarníci o našem regionu

Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J.B.E

Posezení nad šálkem kávy

Metodický klub prvního stupně základních škol

Metodický klub matematiky

Metodický klub společného vzdělávání

Metodický klub jazyků

Metodický klub školních družin a klubů

Metodický klub polytechniky

Setkání s knihou

Tématické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II

Netradiční formy práce s literaturou

Voda a písek

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti

Objev kraj, Rašek ráj!

Environmentální soutěž Zlatý kapřík III

Předávání zkušeností v dramatické výchově III

Ukončené aktivity

(Vyhodnocení ročního akčního plánu 2018 - MAP FM II)

Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu

Úžasná věda

(Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 - MAP FM I)

Předávání zkušeností v dramatické výchově

Místní a regionální témata ve výuce

Praktická civilní obrana ve vzdělávání a výchově

Rodinná výchova a rodinné hodnoty ve výuce

Aktualizace témat environmentálního vzdělávání v zeleném centru Třanovice

Environmentální soutěž Zlatý kapřík

Metodický klub fyziky

Badatelská chemie

Manuální zručnost dětí

Lídrem třídy ve společném vzdělávání

Metodický klub malotřídních škol