MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (II.)

Výzva OPZ č. 5

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

UPOZORŇUJEME:

 • PŘIJATELNÉ PROJEKTY JSOU OD 400 TIS. KČ DO 2 MIL. KČ. (doporučujeme min. výši projektu 500 tis. Kč)
 • ZAMĚSTNANEC PROJEKTU MŮŽE MÍT MAX. 1 CELÝ ÚVAZEK U ŽADATELE (celou organizaci)
 • DVA STEJNÉ PROJEKTY (MÍSTO A TERMÍNY TÁBORŮ, ZAMĚŘENÉ NA STEJNÉ DĚTI) NEMOHOU BÝT SOUČASNĚ PODPOŘENY.

Pokud si nejste jistí, zda vše uvedené podmínky splňujete, kontaktujte nás.

Kontaktní osoba:

Konzultace poskytujeme pravidelně v pondělí dopoledne a v další dny po domluvě.

Harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy - 13. červen 2019
 • Seminář pro žadatele -  15. červenec 2019 od 8:30 hod. (Třanovice č. 1, školící místnost, vchod A)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. září 2019 (12:00 hod.)
 • Věcné hodnocení - zasedání výběrové komise (listopad 2019)
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů (zima 2019)
 • Seminář pro příjemce - duben/květen 2020 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
 • Realizace do 31. 12. 2022.

Výzva je zaměřena na následující témata:

Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (vč. jarních, podzimních, vánočních atd.).

Podmínky realizace:

 • doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
 • minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí
 • s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
 • je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

Součástí projektu mohou být další opatření, a to společná doprava dětí do/z příměstského tábora (nesmí se jednat o dopravu na výlety)

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Vybrané projekty:

---

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>

 Výzva a přílohy:

Další ke stažení: