Kompetence  pro stabilnější rodinu

Od 2. 4. 2018 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. realizoval jednoletý projekt Kompetence pro stabilnější rodinu, na který navazuje pokračující projekt Kompetence pro stabilnější rodinu II. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení způsobeného nestabilitou rodiny, rozpadem vztahů v rodině posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti.

Klíčové aktivity:

  • Interaktivní programy s rodinnou tématikou
  • Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí
  • Cesta efektivní komunikace-rozvoj praktických dovedností rodiny
  • Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

Realizace projektu do 1. 3. 2022.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči z. s.