Projekt Slezské diakonie na podporu pečujících o osobu blízkou

Od 1. 2. 2018 Slezská diakonie realizuje dvouletý projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí podpořený prostřednictvím MAS Pobeskydí v Operačním programu Zaměstnanost. Projekt jde naproti těm, kteří doma pečují o svého blízkého nepřetržitě nebo kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého z nemocnice, po rapidní změně zdravotního stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče. Pro pečující i širší veřejnost je připravováno divadelní představení, které řeší problematiku péče o blízké s poruchou paměti.
K dispozici bude bezplatná podpora mobilním týmem pracovníků přímo v domácnosti pečujících a jejich blízkých ve složení odborný poradenský pracovník a koordinátor projektu, terénní pracovníci a zdravotní sestra.

Jakou podporu mohou příjemci díky projektu získat?

  • Informace o podpůrných mechanismech sociálního státu pro péči v domácnosti a jak je čerpat (příspěvky, kompenzační pomůcky, formální sociální a zdravotní služby);
  • Bezplatnou zápůjčku elektrických polohovacích postelí na dobu neurčitou (pečující čerpá zároveň jinou podporu týmu);
  • Odborné sociální poradenství pro pečující o blízké s poruchou paměti, příp. vyšetření paměti;
  • Praktické dovednosti pro usnadnění péče (ošetřování, polohování, aplikace injekcí, rehabilitace, škola zad, používání kompenzačních pomůcek apod.);
  • Možnost sdílení břemena péče ve svépomocné skupině, setkání s odborníky (psycholog, fyzioterapeut, odborník na poruchy paměti, pracovník Úřadu práce), pomoc při zapojení na trhu práce, zastoupení v péči než pečující začne využívat formální sociální služby a během projektových aktivit;

 

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Slezské diakonie nebo v přiloženém letáku a článku.

 

Články:

Když máte tu čest a výsadu pečovat... z pohledu realizačního týmu projektu (červen 2018)