Zřízení a provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché

Od 1. 12. 2017 Spolek Tulipán realizuje dvouletý projekt Zřízení a provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché. Cílem projektu je začlenění osob z cílové skupiny do života v obci, jejich propojení s ostatními obyvateli a rozvoj sociálních a dalších klíčových kompetencí pro zapojení do společnosti a to prostřednictví provozování aktivit komunitního centra.
Díky projektu vznikne klub dětí a kroužek rodičů a budou realizovány programy na podporu zaměstnanosti a počítačové gramostnosti a pořádány kulturní a osvětové akce.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Spolku Tulipán.