Kompetence  pro stabilnější rodinu

Od 2. 4. 2018 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. realizuje jednoletý projekt Kompetence pro stabilnější rodinu, jejichž je zaměřit se na prevenci sociálního vyloučení posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikační a psychosociální dovednosti, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti v Pobeskydí. Tím chceme také přispět k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dosáhnout toho chceme pomocí čtyř navzájem propojených klíčových aktivit.

KA 1 Interaktivní programy s rodinnou tématikou

KA 2 Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí

KA 3 Cesta efektivní komunikace, rozvoj praktických dovedností

KA 4 Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči z. s.