Seznam aktuálních výzev

Výzvy PR Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzva MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. 

6. výzva MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III.

7. výzva MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávací infrastruktura II.

Výzvy PR Programu rozvoje venkova

4. výzva PRV MAS Pobeskydí - ukončen příjem probíhá registrace a administrativního kontrola na SZIFu

Výzvy PR Operačního programu Zaměstanost

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Výzva MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (II.)  - příjem 13. června - 20. září 2019

Výzvy PR Operačního programu Životní prostředí

3. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP -Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) - příjem 7. února 2019 - 10. září 2019

 

Aktuální harmonogram výzev na rok  2019

Interní postupy při realizaci programového rámce IROP a související dokumenty

Starší verze dokumentů